Få hjelp med din klage

Har du fått svar fra forsikringselskapet som du ikke forstår eller aksepterer kan FinKN (Finansklagenemda) hjelpe deg med å undersøke saken nærmere. FinKN skal forsøke å gi deg en bedre forklaring eller ta saken opp med forsikringsselskapet for å få til en akseptabel løsning.

Du kan klage til FinKN om det har skjedd en skade som skal dekkes av forsikringen din, eller om du har krav på tilbakebetaling fra selskapet.

Mener forsikringsselskapet ditt at en skade du har pådratt deg ikke er dekket av forsikringen, kan du klage til FinKN om du er uenig i deres avgjørelse, og mener forsikringen skulle ha dekket din skade.

Finansklagenemda behandler alle saker skriftlig, og tar sin vurdering med utgangspunkt i dokumenter som tilhører saken. Er det vanskelig å finne beviser i en sak kan klagen avvises også av Finansklagenemda.

 

Hvordan kan jeg klage?

Du kan klage til Finansklagenemda ved å fylle ut et elektronisk klageskjema på deres nettsider.

Kom i kontakt her:

Finansklagenemda:

Besøksadresse: Drammensveien 145A, Oslo

Tlf: 23 13 19 60

Faks: 23 13 19 70

E-post: post@finkn.no

Nettside: www.finkn.no

Åpningstiderer mellom 08.30-15.30.

For mer informasjon om hvordan du kan kontakte Finansklagenemda klikk her.

Kilde: Finansklagenemda.