Hopp til hovedinnholdet

Lurer på krav om erstatning pga. feildiagnostisering.

Gutt 17 år
 

Spørsmål

Hei. Jeg har nylig blitt diagnosert med F90.0 (ADD) av en privat psykolog spesialisert innenfor området. Det jeg lurer på er hvilke krav jeg har nå som jeg er diagnotisert? Kan jeg f.eks kreve erstatning for å ikke ha blitt diagnosert tidligere selv om jeg har blitt testet flere ganger av PPT og resultater har vist at jeg hadde problemer helt siden før 7årsalder? Og hva har diagnosen min å si i forhold til min gang på videregående skole? Takk på forhånd.

Besvart 07.03.2019 20:32
 

Svar
Hei

Når det gjelder krav om erstatning pga. feildiagnostisering så er det NPE (Norsk pasientskadeerstatning) som kan svar deg på hva du eventuelt har krav på og som du kan søke om erstatning til. 

Jeg kan ikke svare deg på om du har krav eller ei på erstatning, men jeg har klippet ut litt fra NPE sine hjemmesider som kanskje kan hjelpe deg.

For at du skal få erstatning for en pasientskade, må tre vilkår være oppfylt. Vi anbefaler deg å lese punktene nedenfor før du søker.

1. Pasientskaden må skyldes svikt i behandlingen
Du må ha fått en skade som skyldes behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging. En slik pasientskade kan være både forbigående og varig. I tillegg må skaden din skyldes behandlingssvikt. Dersom skaden skyldes den sykdommen du ble behandlet for, har du ikke krav på erstatning.

I tilfeller der det oppstår en skade uten at det skyldes svikt i behandlingen, har du normalt ikke krav på erstatning.

I noen helt spesielle tilfeller kan man få erstatning selv om det ikke har skjedd en svikt. Dette gjelder dersom skaden er spesielt stor eller uventet.

2. Pasientskaden må ha ført til et økonomisk tap
Pasientskaden må som hovedregel ha ført til et økonomisk tap, utover det du uansett ville ha hatt. Formålet med erstatningen er altså å dekke ekstra utgifter som skyldes pasientskaden. Dette kan for eksempel være utgifter til legebehandling, medisiner, transport og lignende. Du kan også få erstatning for inntektstap eller tap av forsørger.

Hvis det økonomiske tapet er under 10 000 kroner, kan du ikke kreve erstatning fra NPE. Du kan i stedet henvende deg direkte til det behandlingstedet der skaden skjedde.

Dersom du har hatt forbigående plager eller en dårlig opplevelse, men ikke et økonomisk tap, vil du ikke få erstatning. Du kan heller ikke få erstatning som «plaster på såret».

Menerstatning for ikke-økonomisk tap
I noen tilfeller kan du få erstatning selv om du ikke har noe økonomisk tap, for eksempel hvis du har fått en varig og betydelig pasientskade. Med varig menes vanligvis at pasientskaden varer i en periode på minst ti år. Med betydelig menes at pasientskaden må gi en medisinsk invaliditet på minst 15 prosent.

For å fastsette medisinsk invaliditet brukes en egen tabell for personskader.

3. Pasientskaden må ikke være for gammel
Du kan søke om pasientskadeerstatning senest tre år etter at du burde ha forstått at det er behandlingen eller mangel på behandling som har ført til skaden. Dersom du søker for sent, sier vi at kravet er foreldet.

Snakk gjerne med din behandler om pasientskadeerstatning og din behandler vil kun hjelpe deg å søke. Du kan ha krav på tilrettelegging av skolegangen pga. psykisk lidelser dersom den er slik at den påvirker din skolegang i negativ retning. Dette er noe din behandler også kan hjelpe deg å søke om.

Håper at du fikk svar på noe av de du lurte på! 

Med vennlig hilsen psykologen

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Rett til tilrettelegging av prøver og eksamen

jente skriver (colourbox.com)

Allergi eller senebetennelse i armen? Behov for bestemte hjelpemidler for å gjennomføre eksamen? Skolen plikter å hjelpe deg med tilrettelegging på prøver og eksamen.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Funksjonsnedsettelser
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om funksjonsnedsettelser