Hopp til hovedinnholdet

Er e-sigaretter helseskadelig? Hva med de som ikke inneholder nikotin?

Gutt 15 år
 

Spørsmål

Jeg lurer på om el sigarett er farlig, hva slags konsekvenser kan skje og fins det el sigaretter som er ufarlige og som det ikke re nikotin i? og hvilken aldersgrense er det?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

 

Du lurer på hvordan e-sigaretter kan påvirke helsen og om e-sigarettene uten nikotin er ufarlige.

Elektroniske sigaretter inneholder en utskiftbar beholder med væske. Noen av disse væskene inneholder nikotin, andre er uten nikotin. I tillegg inneholder væsken en del andre stoffer. De vanligste stoffene er propylenglykol og glyserol samt forskjellig smaksstoffer. E-sigaretten inneholder et batteri som varmer opp væsken i beholderen og det er dampen fra denne en trekker inn. Dersom væsken inneholder nikotin, vil en få nikotin inn i blodomløpet på samme måte som ved vanlig røyk. Siden e-sigaretter er basert på damp og ikke forbrenning av tobakk, dannes ikke de andre skadelige stoffene som når man tenner på og røyker vanlige sigaretter. Risikoen for helseskader ved bruk av e-sigaretter vil derfor sannsynligvis være mindre enn ved bruk av vanlig røyk. I målinger av enkelte e-væsker er det imidlertid funnet stoffer som er klassifisert som kreftfremkallende.

Elektroniske sigaretter er et ganske nytt produkt, og vi vet ikke så mye om hvilke effekter det å røyke elektroniske sigaretter har på helsa.
Noen små studier viser at det å røyke elektroniske sigaretter med nikotin i noen minutter vil irritere luftveiene, men det finnes enda ikke studier som viser hvilken skade bruk av elektroniske sigaretter kan ha på sikt. Siden vi ennå ikke vet nok om hvordan e-sigaretter virker inn på helsa, kan vi ikke anbefale å bruke dette. Per i dag, er det ikke lov å selge e-sigaretter med nikotin på det norske markedet, mens de elektroniske sigarettene uten nikotin ikke kommer inn under dette forbudet. Det er ikke lov å selge eller dele ut e-sigaretter til noen som er under 18 år.


Vil du lese mer om elektroniske sigaretter kan du ta en kikk her:
helsenorge.no/Helseogsunnhet/Sider/Elektroniske-sigaretter-/Esigaretter,-helsefare-og-roykeslutt.aspx

 


Hilsen Røyketelefonen 800 400 85

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Aldersgrenser
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om aldersgrenser