Hopp til hovedinnholdet

Kan jeg kjøre traktorregistrert kjøretøy med passasjerer i hengeren ?

Gutt 15 år
 

Spørsmål

Hei! Jeg fant akk ut at jeg at jeg ikke kunne kjøre mopedbil som 16åring:/ men stemmer det at men kan kjøre traktorregistrerte kjøretøy? Og at folk kan sitte på i henger så lenge den er over 50cm høy??

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Fra fylte 16 år kan du ta traktorførerkort. Da kan du kjøre kjøretøyer som er registrert som traktor og 4-hjuls moped. Du kan ha med så mange passasjerer som kjøretøyet er registrert for. Når det gjelder passasjerer i henger, gjelder dette for motorredskaper med konstruktiv hastighet på opptil 30 kmt :

§ 3-1.Antall personer

1. Kjøretøy må ikke brukes med større antall personer på sitteinnretninger eller på andre plasser enn det er registrert for. For kjøretøy som ikke er registreringspliktig, gjelder fabrikantens bestemmelse tilsvarende.
2. I tillegg er følgende personbefordring tillatt dersom de tillatte vekter ikke overskrides og befordringen er betryggende:
a) Ett barn i personbil i hvert ekstra barnesete. Med ekstra barnesete menes ekstra, fastmontert sete som er godkjent som barnesikringsutstyr i henhold til kjøretøyforskriften og som kommer i tillegg til det antallet seter som bilen er registrert for.
b) Personell i godsrom og på lasteplan på militærtaktisk kjøretøy registrert på Forsvaret samt på kjøretøy under heimeverns- og sivilforsvarsøvelse.
c) Inntil 2 personer i bakmontert transportkasse på traktor. Kassen må være solid og slik utført og festet at den kan hindre traktoren i å steile. På hver side og bak skal kassen ha lem med høyde 40 cm eller mer, målt fra kassegulvet eller eventuell sitteinnretning. Foran skal kassen ha lem som effektivt skjermer passasjerene mot bevegelige, spisse eller skarpe deler.
d) Inntil 4 personer på tilhenger som trekkes av motorvogn konstruert for fart ikke over 30 km/t. Tilhengeren må ha lasteplan med lem foran med høyde 1 m eller mer og lem på sidene med høyde 40 cm eller mer, målt fra lasteplanet eller eventuell sitteinnretning. Lemmene må være utført og festet slik at de tåler påkjenningene ved eventuell velt.
e) Personer på lasteplan og i godsrom på motorkjøretøy og på tilhenger som benyttes i prosesjon. Prosesjonen må gå i gangfart, og være godkjent av politiet. Politiet kan sette vilkår for befordringen.
f) To barn under 6 år eller ett barn under 10 år på sykkel. Dersom sykkelen er påmontert tilhenger, kan det bare transporteres ett barn under 10 år på sykkelen.
g) To barn under 6 år eller en person i tilhenger til sykkel.
3. Innenfor det antall personer kjøretøyet er registrert for, er følgende personbefordring tillatt:
a) Inntil 2 personer på ståplattform under innsamling av husholdnings- og næringsavfall, i hastighet under 30 km/t, under forutsetning av at arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter følges.

 


Hilsen Statens vegvesen i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Dette har du lov til å kjøre når du er 16 år

To stykker er ute og kjører ATV (colourbox.com)

Kan du kjøre mopedbil eller ATV (tre- eller firehjuling) når du er 16 år? Og har du lov til å kjøre vanlig moped hvis du har traktorlappen?

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Aldersgrenser
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om aldersgrenser