Hopp til hovedinnholdet

Jeg er en jente på 16 år som har noen venner i et annet nordisk land, men foreldrene mine lar meg ikke få besøke dem.

Jente 16 år
 

Spørsmål
Hei! jeg er en jente på 16 år. Jeg har noen venner i et annet nordisk land som jeg har tenkte å besøk, men foreldrene mine lar meg ikke få reise. Har de rett til å nekte meg i å dra selv om jeg reiser sammen med noen som er over 18?
Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei!

I barneloven finner vi bestemmelser som angir foreldres rett til å bestemme over sine barn. Det følger av § 30 at foreldrene på grunnlag av foreldreansvaret har rett til å ta avgjørelser for deg i personlige anliggender innenfor de grensene som §§ 31 til 33 setter. Foreldreansvaret skal utøves ut fra barnets interesser og behov. Det følger av barneloven § 31 at foreldre skal legge vekt på barnets mening alt etter barnets alder og modenhet, og av § 33 fremgår det at foreldrene skal gi barnet stadig større selvråderett med alderen og fram til det er myndig. Siden du er 16 år har foreldrene dine rett til å nekte deg å dra på denne turen, selv om du reiser sammen med noen andre som er over 18 år. Det er foreldrene dine som har ansvaret for deg, og de mener kanskje at du er for ung til å reise alene på en slik tur. De har en plikt og en rett etter barneloven å ta avgjørelser ut fra det som er det beste for deg. Du kan forsøke å snakke med foreldrene dine om dette, og forklare at du har veldig lyst å dra. Foreldrene dine bør også forklare hvorfor de ikke vil la deg reise. Kanskje dere kan bli enige om en løsning dere alle er fornøyd med.

Hilsen juristen, ung.no
Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Aldersgrenser
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om aldersgrenser


Quiz: Hva vet du om diskriminering?

Hva skal diskrimineringsloven beskytte mot?