Hopp til hovedinnholdet
Gutt spiller på PC (colourbox.com)
No nudes for ypou - #ikkegreit (ung.no)
No nudes for ypou - #ikkegreit (ung.no)

Er det ulovlig for en mindreårig å se på porno?

Gutt 16 år
 

Spørsmål

hei :) Jeg er en gutt på 16 år som lurer på om det er ulovelig og gå på pornosider på nettet? Feks. på pornosider der hvor det står at man må være 18 år. Eller er det ikke noen spesiell aldersgrense på sånt? Kan man bli straffet for å gå på en pornoside? På forhond takk for svar :)

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei


Når du leser svaret mitt, er det viktig å huske at straffeloven § 204 kun bruker betegnelsen "pornografi" om seksuelle skildringer som strider imot bestemmelsen. Jeg kommer til å kalle dette "ulovlig pornografi". I samsvar med vanlig språkbruk bruker jeg ordet "pornografi" generelt om bilder og film av seksuelt innhold. Når jeg skriver om "pornografi", er det altså enten snakk om pornografi generelt, eller seksuelle skildringer som er innenfor det som er tillatt, i motsetning til "ulovlig pornografi". For å unngå forvirring er det likevel viktig å være klar over at straffeloven § 204 har en annen språkbruk.

 

Straffeloven § 204 angir grensene for hva som er ulovlig pornografi, slik:

 

"Med pornografi menes i denne paragrafen kjønnslige skildringer som virker støtende eller på annen måte er egnet til å virke menneskelig nedverdigende eller forrående, herunder kjønnslige skildringer hvor det gjøres bruk av lik, dyr, vold og tvang. Som pornografi regnes ikke kjønnslige skildringer som må anses forsvarlige ut fra et kunstnerisk, vitenskapelig, informativt eller lignende formål."

  

Det følger av § 204 at det er forbudt å distribuere slik ulovlig pornografi til andre. Straffen er bøter eller fengsel i inntil 3 år. Det er altså forbudt å utbre pornografi som strider imot bestemmelsen, også om de som ser innholdet,  er over 18 år. Slik distribusjon gjelder også for internett. En annen sak er at internettsidene kan være drevet i andre land som har andre regler for hva som er tillatt av seksuelle skildringer, enn hva vi har i Norge. Det er også et faktum at det er vanskelig for myndighetene å hindre at noen faktisk legger ut ulovlig pornografi på internett.

 

Vær oppmerksom på at § 204 slår fast at det er straffbart å overlate ulovlig pornografi til personer under 18 år. Du er over den kriminelle lavalderen på 15 år. Selv om du ikke kan bli straffet for å se på pornografi som strider imot § 204, kan du dermed bli straffet hvis du overlater slik pornografi til andre mindreårige.

 

Det finnes likevel ingen regler som sier at den som ser på ulovlig pornografi, kan straffes for dette. En mindreårig kan heller ikke bli straffet for å se på lovlig pornografi, selv om aldersgrensen er 18 år.

 

Unntaket for dette er barnepornografi. I henhold til straffeloven

§ 204 a kan den som "produserer, anskaffer, innfører, besitter, overlater til en annen eller mot vederlag eller planmessig gjør seg kjent med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn", bli straffet med fengsel i inntil 3 år eller med bøter. Barnepornografi er i denne sammenhengen pornografi med noen som faktisk er under 18 år, eller som fremstår som om de er under 18 år.

 

Siden du er over den kriminelle lavalderen på 15 år, kan du dermed bli straffet hvis du ser på barnepornografi. Dette gjelder selv om man ikke har lastet ned barnepornografiske bilder på PC-en. Lovens formulering "planmessig gjør seg kjent med" innebærer likevel at man ikke kan straffes dersom man en gang uten å ønske det tilfeldigvis skulle komme over en internettside som inneholder barnepornografi. Hvis man har betalt for å se barnepornografien, kan man straffes selv om det bare har skjedd en gang.

 

Selv om det ikke er straffbart å se på pornografi som ikke involverer barn, betyr ikke dette at det er noe man bør gjøre. Pornografi som er ulovlig etter straffeloven § 204, er forbudt fordi man anser slik pornografi som skadelig for dem som ser det. Videre har lovlig pornografi aldersgrensen 18 år. Selv om pornografien altså er innenfor grensen for hva man vil tillate at blir gjort tilgjengelig i samfunnet, er det altså en 18-årsgrense for å beskytte barn og unge. Du kan lese mer om hvilke regler som gjelder for pornografi på hjemmesidene til Medietilsynet.

 

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Aldersgrenser
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om aldersgrenser