Hopp til hovedinnholdet

Anmelde far som ikke betaler barnebidrag? Hva skjer?

Jente 15 år
 

Spørsmål

Hei! Jeg har en pappa som ikke har bettalt barnebidrag på en stund. Han skylder oss derfor veeldig mye penger nå.. Han klager over at han har lite penger, selv om jeg og mamma vet at dette ikke er sant. Han tjener mer penger enn gjennomsnittet.. Det er en veldig lang historie bak, nå det gjeller dette, men jeg lurte på en ting: Jeg er redd for at han skal kunne "frifinnes" fra lånet han har. Han har nemlig prøvd, uten hell. Men jeg vet han kommer til å prøve igjen, og så slu som han er så vil han kanskje også klare det..! Kan mamma annmelde han for dette da? Og hva kan skje med han? Takk på forhånd! Mvh trist, fortvilet og sint jente 15 år

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

 

Det er kun i helt spesielle situasjoner at en bidragspliktig kan "frifinnes" for bidragsplikten, f.eks hvis barnet blir adoptert.

Samtidig skal den bidragspliktiges bidragsevne vurderes i forbindelse med fastsettelsen av bidraget, slik at bidraget faller bort eller blir redusert dersom den bidragspliktiges økonomi tilsier det. Dersom det ikke blir betalt bidrag har man krav på bidragsforskudd av det offentlige for å sikre at barna får et visst beløp. Beløpet som det offentlige i disse situasjonene legger ut, kan senere kreves tilbakebetalt av den bidragspliktige.

 

Det er NAV Innkreving som har som oppgave å kreve inn barnebidrag. 

 

NAV Innkreving kan benytte seg av følgende virkemidler i sitt arbeid:

  • frivillig betaling
  • tvangstiltak
  • trekk i lønn hos arbeidsgiver
  • trekk i ytelser og etterbetalinger fra NAV
  • trekk i forsørgingstillegg fra forsvaret o.a.
  • motregning i skatt og landbrukstillegg
  • utleggspant (særnamsmannsmyndighet)
  • fast eiendom
  • registrert løsøre
  • formuesgoder (fondsaktiver, aksjer, obligasjoner)
Hilsen juristen, ung.no
Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Anmeld
Tilbake til spørsmål og svar