Hopp til hovedinnholdet

Politiattest, gjenåpning av tilståelsesdom

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Hei, Jeg ble anmeldt i en alder av 16 år for legemsfornærmelse etter en fest jeg var på. Jeg fikk da ett forenklet forelegg på 8 000,- men med en strafferabatt pga. min alder på 3000,-. Jeg måtte da betale 5000,-. Jeg godtok ikke boten pga. størrelsen og fordi vedkommende hadde framprovosert hendelsen og var samtidig dobbelt så gammel som meg. Samtidig ble jeg banket opp av 3 personer når jeg var 12 år, og straffereaksjonen da var 3500,-. Jeg måtte på legevakta og diverse. Jeg ga vedkommende i min sak ett knyttneveslag, og fikk 5000,- for dette, og syns faktisk ikke det var riktig. Dette var min "demonstrasjon" og ble straffet for dette i ettertid. Jeg viste ikke at med engang man ikke vedtok ett forenklet forelegg, så fikk man automatisk en tilståelsesdom. Idag, så har jeg tatt fagbrev i Sikkerhetsfaget (Fikk beskjed av Politiadvokaten som hadde saken min om at det var opp til vaktselskapet og bestemme ansettelsen), men etter endt læretid sliter jeg med å få jobb pga. tilståelsesdommen jeg har. Jeg lurer på om det er noe klagerett, ankerett eller noe som helst jeg kan gjøre i min situasjon for å bli kvitt det problemet?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Vaktselskap kan som regel kreve en uttømmende politiattest av dem som søker jobb der. En uttømmende politiattest viser alle lovbrudd du er blitt straffet for i løpet av livet. Det blir da opp til vaktselskapet å vurdere om lovbruddet ditt gjør at de ikke vil ansette deg. Når du er dømt for vold, vil det som hovedregel være saklig å velge ikke å ansette deg som vekter eller lignende. Dette gjelder i hvert fall hvis lovbruddet ligger forholdsvis nært tilbake i tid. Du kan lese mer om hvilke arbeidsgivere som kan kreve hvilken type politiattest, her.

 

Det er ikke riktig at du automatisk får en tilståelsesdom hvis du nekter å vedta et forelegg. Du må samtykke i at saken blir behandlet som tilståelsesdom. I tillegg er det en betingelse at du har avgitt en uforbeholden tilståelse som styrkes av de øvrige opplysningene i saken. Slik du fremstiller situasjonen, er ingen av disse vilkårene oppfylt. Reglene om tilståelsesdom står i straffeprosessloven § 248. Siden rettssaken skyldes at du ikke har godtatt et forelegg, har du imidlertid ikke krav på forsvarer i tingretten. Dette står i straffeprosessloven §§ 96 og 268.

 

Siden dette skjedde da du var 16 år, er dommen endelig (rettskraftig) i dag). Den eneste muligheten for å få forandret dommen, er derfor å kreve den gjenåpnet. Ut fra din beskrivelse, kan det hende at vikårene for gjenåpning av rettssaken i henhold til straffeprosessloven §§ 391 og 392 er oppfylt. Du må fremsette et krav om gjenåpning for kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (gjenopptakelseskommisjonen). Begjæringen må angi den avgjørelsen som angripes, grunnlaget for gjenåpning og bevis av betydning for saken. Dette står i straffeprosessloven § 394.

Jeg vil råde deg til først å undersøke om du faktisk har fått tilståelsesdom, eller om saken bare er blitt behandlet i tingretten uten at du har hatt forsvarer. Hvis det sistnevnte er tilfellet, virker det som om reglene i straffeprosessloven er fulgt.

Hilsen juristen, ung.no
Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Anmeld
Tilbake til spørsmål og svar