Hopp til hovedinnholdet

Rett til arbeid og lønn

Jente 20 år
 

Spørsmål

Hei. Jeg jobber som personlig assistent for en bruker. Vi får en vaktliste for 3 mnd frem og jobber dag, kveld og natt. Brukeren var borte på ferie 3 uker av juli, uten at vi ble pålagt ferie. Denne ferien hans var fastsatt noen mnd i for vegen, men har blitt noe endret på da det nærmet seg ferie (når ferien begynte). Jeg var satt opp på vakter i juli som vanlig (men jobbet ikke, utenom en dag når han var tilbake fra ferie plutselig). Har jeg krav på betalt for disse vaktene? Jeg måtte jo ha jobbet om han hadde kommet hjem pga sykdom eller lignende. Jeg er fast ansatt med et visst antall timer i mnd. Skal disse vaktene da settes opp som vanlig på en timeliste? Hvordan er regelverket rundt dette?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar

Hei

Alle arbeidstakere har etter arbeidsmiljøloven § 14-5 krav på skriftlig arbeidsavtale. Minimumskravene til innholdet i den skriftlige arbeidsavtalen fremkommer av § 14-6. Retten og plikten til arbeid (antall timer osv.) og lønn skal blant annet følge av arbeidsavtalen.

For arbeidstakere som arbeider til ulike tider på døgnet skal det itillegg utarbeides en arbeidsplan, som viser hvilke dager, tider og uker arbeidstaker skal arbeide. En arbeidsplan er en del av arbeidsavtalen og beskriver hvordan arbeidstiden som avtalt i arbeidsavtalen fordeles. 

Dersom du ikke hadde avtale om fravær eller hadde ferie i den aktuelle perioden, har du i utgangspunktet krav på både arbeid (antall timer) og lønn i henhold til din arbeidskontrakt. Du bør ta kontakt med din arbeidsgiver for å få dette nærmere avklart. 

Med hilsen

Svartjenesten i Arbeidstilsynet i samarbeid med Ung.no


Vær oppmerksom på at vårt svar i denne e-post kun er veiledende kortinformasjon.


Har du flere spørsmål om arbeid kan du også ringe Arbeidstilsynet på tlf: 815 48 222 

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Arbeidskontrakt
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om arbeidskontrakt