Hopp til hovedinnholdet

Minstelønn, pauser, sykeordning mm.

Jente 17 år
 

Spørsmål

Hei! Har deltidsjobb i en kafé inne i et lekeland, og føler arbeidsgiver tar lite hensyn til arbeidsmiljøloven. Jeg jobber annenhver helg og ferier, og får 107kr/timen og 127kr/timen på søndager helligdager. Dersom jeg blir syk eller noe kommer opp må jeg selv finne vikar, som kan være vanskelig siden vi bare er to som jobber der. Jeg får ingen fast pause, og har heller ikke noe pauserom som gjør at jeg må spise i kaféen som kan bli ukonfortabelt når alle ser inn og jeg må selv holde oppsyn med disken og hjelpe eventuelle kunder. Jeg får bare pause til å spise opp, ikke lenger. Jeg har ingen fast arbeidstid, og begynner 11 og er ferdig mellom klokken 2 og 8, alt etter hvor mye folk det er. Noen ganger ringer de når jeg er satt opp og sier det ikke er bruk for meg. Jeg får ikke gå før alt er plettfritt uansett hvor mye klokken blir. Håper dere kan få litt klarhet i dette for meg! J17

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei
 
Det er ingen generell minstelønn i Norge. Lønn avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som en del av den skriftlige arbeidsavtalen. Selv om det ikke er noen generell minstelønn i Norge, er det i enkelte bransjer innført minstelønn.
 
 
Det er ikke riktig at du selv er ansvarlig for å finne vikar når du er syk, dette må du ta opp med arbeidsgiver.

Personer under 18 år skal ha hvilepause i minst en halv time, om mulig sammenhengende, dersom den daglige arbeidstiden overstiger fire og en halv time.

Pauser er regulert i Arbeidsmiljøloven § 10-9:

«Arbeidstaker skal ha minst en pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Pausene skal til sammen være minst en halv time hvis den daglige arbeidstid er minst åtte timer.Dersom arbeidstaker ikke fritt kan forlate arbeidsplassen under pausen eller der det ikke finnes tilfredsstillende pauserom, skal pausen regnes som en del av arbeidstiden. Når forholdene gjør det nødvendig, kan pausen forskyves.»

Arbeidsmiljøloven regulerer ikke lønn, heller ikke om pause er betalt eller ikke. Lønn er basert på avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, eller via eventuell tariffavtale.
Loven regulerer kun om pause er å anse som fritid eller arbeidstid etter kriteriene i § 10-9. Indirekte vil effekten av at pause er arbeidstid være at den er lønnet, siden lønn for arbeid er en del av ens arbeidsavtale. Men dette følger av avtalens forutsetninger, ikke av lovens. 


Se også vår faktaside om Arbeidstid.
Med hilsen

Svartjenesten i Arbeidstilsynet i samarbeid med ung.no

Vær oppmerksom på at vårt svar i denne tjenesten kun er veiledende kortinformasjon. Har du flere spørsmål om arbeid kan du også ringe Arbeidstilsynet på tlf: 815 48 222 

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Arbeid / jobb
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om arbeid / jobb