Hopp til hovedinnholdet

Kan arbeidsgiver kalle meg inn til et møte på kort varsel uten å si om hva?

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Hei Kan arbeidsgiver kalle meg inn til et møte på kort varsel uten å si hva det gjelder? Jeg ble ringt av sjefen min som sa at jeg skulle komme innom til et møte i morgen. Han nektet å si hva det gjaldt hvor jeg da måtte nekte å stille på møtet og at jeg kom til å kontakte fagforeningen hvor jeg da igjen ble møtt med at det vil bli disiplinære reaksjoner. Har lest flere steder på nettet at det står at arbeidsgiver kan kreve møte på kort tid men ikke uten si hva det gjelder. Det er derimot ikke henvist til noe regelverk noen steder. Kan dere henvise meg til noe regler/lover som sier det så jeg kan ha noe å kontre med?

Besvart 11.03.2019 10:46
 

Svar
Hei

Ja, arbeidsgiver har i utgangspunktet rett til å innkalle deg til et møte på kort varsel uten å si hva det gjelder. Men arbeidsgiver bør likevel sørge for å være ryddig, og dette tilsier at han sier i fra på forhånd om hva møtet dreier seg om. 

Ut fra det du skriver, er det vanskelig for meg å si noe om hva slags møte det er snakk om, men det er mulig at du er innkalt til et drøftelsesmøte. Etter arbeidsmiljøloven § 15-1 skal arbeidsgiver, før han fatter beslutning om oppsigelse, "så langt det er praktisk mulig" drøfte oppsigelsen "med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelsen […] skal drøftes." Dersom det er et slikt møte det er snakk om, stiller ikke loven opp noen krav til selve innkallingen, og heller ikke til når arbeidstaker skal kalles inn. Innenfor arbeidsretten gjelder det likevel et forsvarlighetskrav. Dette tilsier at du bør få vite på forhånd hva møtet dreier seg om, og at innkallingen skjer slik at arbeidstaker får nødvendig tid til å forberede seg og eventuelt ta med seg en tillitsvalgt. 

Jeg vil anbefale deg å ta kontakt med fagforeningen din, slik at de kan gi deg mer informasjon om prosessen. Dersom det ikke er snakk om et drøftelsesmøte, er jeg sikker på at fagforeningen likevel kan gi deg informasjon om hva arbeidsgiver har rett til å gjøre og ikke.

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Rettigheter når du jobber

Jente og gutt jobber sammen (colourbox.com)

Feriepenger, arbeidskontrakt og lønn er bare noen av rettighetene du har når du jobber. Her er en oversikt over hva du har krav på som ansatt.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Arbeid / jobb
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om arbeid / jobb