Hopp til hovedinnholdet

Kan arbeidsgiver kreve rustest av meg hvis det står i kontrakten min?

Annet 20 år
 

Spørsmål

Hei, jobber på båt (ferje). Jeg kan her bli tilfeldig rusmiddeltestet, som i seg selv er greit. Jeg lurer mer på lovverket rundt dette. Jeg er ikke i en del av sikkerhetsbemanningen (som resten av mannskapet er), som vil si at alt skal kunne skje uten meg (alt fra daglig drift til evakuering etc.). Kan jeg da testes? Jeg mener at min jobb ikke har en særlig risiko. I tillegg står det i kontrakten "tilfeldig rusmiddelkontroll", men ingenting om hvordan, kan jeg da kreve å ikke levere urinprøve, men noe annet? (blod, spytt osv.) Og en siste ting, siden det er turnus, mener jeg urinprøve ikke er innenfor, da den går inn i fritiden (om man jobber hver dag i uken så vil det jo ikke det, da en uke siden så ville man vært på jobb), og mener derfor urinprøve ikke er rimelig, er det noe som kan gjøres med dette?

Besvart 15.04.2019 09:33
 

Svar
Hei

Du opplyser at du har skrevet under på en arbeidskontrakt hvor det står at det kan foretas tilfeldige rusmiddeltester av deg. For å kunne ta rusmiddeltester av arbeidstakere så må arbeidsgiveren ha et rettslig grunnlag. Det vil si at det må stå i loven. 

Ifølge arbeidsmiljøloven § 9-1 kan arbeidsgiver bare iverksette kontrolltiltak overfor arbeidstaker når tiltaket har saklig grunn i virksomhetens forhold og det ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren. Disse vilkårene skal ifølge lovens forarbeider tolkes strengt. Siden muligheten til å ta tilfeldige rusmiddeltester er en del av kontrakten din, har nok arbeidsgiver vurdert at lovens vilkår er oppfylt. 

Du kan be om en samtale med arbeidsgiveren din, der du forhører deg nærmere om hvilken begrunnelse og hvilke vurderinger som ligger bak vilkåret om rusmiddeltesting for den stillingen du har. Du bør også få avklart på hvilken måte arbeidsgiver tenker at en rusmiddeltest skal skje. Man skal velge det kontrolltiltaket som er minst belastende for arbeidstakeren. En utåndingsprøve for alkohol vil f.eks. være mindre integritetskrenkende enn en urinprøve eller en blodprøve.

Du kan også drøfte kontrolltiltaket med tillitsvalgte på arbeidsplassen din. 

Dersom du ikke opplever at du får gode nok svar fra arbeidsgiver og/eller tillitsvalgte, og mener at arbeidsgiver ikke har saklig grunn for rusmiddeltestene/at det innebærer en uforholdsmessig belastning, så kan du kontakte arbeidstilsynet og drøfte saken med dem. 

Lykke til!

Hilsen Juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Rettigheter når du jobber

Jente og gutt jobber sammen (colourbox.com)

Feriepenger, arbeidskontrakt og lønn er bare noen av rettighetene du har når du jobber. Her er en oversikt over hva du har krav på som ansatt.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Arbeid / jobb
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om arbeid / jobb