Hopp til hovedinnholdet

Har jeg krav på lønn når jeg jobber etter at vakten min er over?

Jente 17 år
 

Spørsmål

Hei, jobber innen matbransjen og blir 17 om noen dager. Er ofte sånn at vi må jobbe etter stenging pga vasking osv. men får ikke betalt for dette. Har jeg krav på å få betalt når jeg jobber etter vakten min er over?

Besvart 13.05.2019 15:25
 

Svar
Hei

Hvis du jobber i en bedrift som driver med servering og/eller catering, har du krav på lovbestemt minstelønn. I den bransjen er det ikke lov med ulønnet arbeidstid. Så hvis du må jobbe utover din avtalte vakt, skal du ha lønn for det.

Minstelønn for 16-åringer i serverings- og cateringsbransjen er 105,83 kroner/time og for 17-åringer 115,33 kroner/time. 

Får du ikke lønn for deler av din arbeidstid, er dette noe du kan ta opp med verneombudet på arbeidsplassen, eller direkte med arbeidsgiver. Hvis det ikke hjelper, kan du varsle Arbeidstilsynet om dette. Vi kan pålegge din arbeidsgiver å betale lønn for all din arbeidstid fra nå av. Vi har ikke myndighet å kreve inn det du har fått for lite tilbake i tid. Legger ved en lenke til en oppskrift hvordan du selv kan kreve inn utestående lønn.

Hvis du ikke jobber innen servering/catering er lønn opptil avtale. I så fall er det lovlig å ha en avtale om at deler av arbeidstiden er ulønnet (det er ikke et lovbrudd). Men hvis det ikke står eksplisitt i din arbeidsavtale at deler av din arbeidstid er ulønnet, er det et avtalebrudd at du ikke får betalt for all din arbeidstid. Hvis du ikke får den lønnen du mener du har krav på, kan du følge oppskriften for innkreving av lønn.

 

Så vil vi også gjerne si noe om dette med at du ofte må jobbe etter at vakten din er over. Å jobbe mer enn avtalt kalles "merarbeid" og å jobbe mer enn det som er maks normal arbeidstid etter loven kalles "overtid". Jobber du mer enn 9 timer/dag eller mer enn 40 timer/uke, jobber du "overtid". Jobber du mindre enn det, men mer enn det som var avtalt i din arbeidsavtale og vaktliste, er det "merarbeid".

Merarbeid og overtid er bare lov hvis det er et særlig og tidsavgrenset behov for det. Se arbeidsmiljøloven § 10-6 (1). Det er altså ikke lov å ha det som en fast ordning. Hvis dette likevel ofte skjer på din jobb, kan du ta dette opp med arbeidsgiver eller verneombud. Hjelper det ikke, kan du varsle Arbeidstilsynet om dette.

Relevante lenker:

Arbeidsmiljøloven: 
www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven

Vår temaside om minstelønn: www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/lonn/minstelonn/

Varsle Arbeidstilsynet: tips.arbeidstilsynet.no/

Når du ikke får lønn: 
www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/lonn/manglende-betaling-av-lonn-og-feriepenger/

Vår temaside om overtid: 
www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/arbeidstid/overtid/

Med hilsen svartjenesten i Arbeidstilsynet i samarbeid med ung.no

(Vær oppmerksom på at vårt svar i denne tjenesten kun er veiledende kortinformasjon. Har du flere spørsmål om arbeid kan du også ringe Arbeidstilsynet på tlf: 73 19 97 00)

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Rettigheter når du jobber

Jente og gutt jobber sammen (colourbox.com)

Feriepenger, arbeidskontrakt og lønn er bare noen av rettighetene du har når du jobber. Her er en oversikt over hva du har krav på som ansatt.

Les mer

Arbeidskontrakt og attest

Jente skriver kontakt (colourbox.com)

Fått deg jobb? Da har du krav på en skriftlig arbeidskontrakt. Og når du slutter i jobben kan du kreve en sluttattest.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Arbeid / jobb
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om arbeid / jobb