Hopp til hovedinnholdet
Nervøs jente (colourbox.com)
Følg ung.no på Snapchat
Følg ung.no på Snapchat

Rettigheter fra NAV som gravid

Jente 20 år
 

Spørsmål

Hei! Jeg er nå fire måneder på vei i svangerskapet. Jeg har nå fått innvilget sosialstønad av NAV, men bare for en måned om gangen. Og denne ble i tillegg halvert pga jeg har samboer sa de. Kan de det? Og hvordan stiller NAV seg til at jeg nå er gravid? Jeg kommer til å søke på nytt da jeg fikk for bare en måned om gangen. Men kan jeg fortsette å gjøre det frem til 3uker før termin, eller må jeg søke om engangsstønad før? Og kan jeg evt. søke om sosialstønad igjen etter fødsel, og evt. hvor lenge etter fødsel må jeg vente før jeg søker? Jeg tør ikke spørre på NAV om dette så jeg håper dere kan hjelpe meg! Mvh Vordende mamma

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Gratulerer vordende mor! Først litt om engangsstønad. Dersom du føder barn og ikke har tjent opp retten til foreldrepenger, kan du få engangsstønad ved fødsel. Dette må du sende en skriftlig søknad til ditt lokale NAV kontor om. Denne kan tidligst utbetales når svangerskapet har vart i 26 uker.

 

 

Hvilke andre ytelser du har krav på avhenger av din økonomiske og sosiale situasjon. Det er vanskelig å avgjøre hvilke rettigheter du vil ha både i forkant og etterkant av fødsel fordi vi ikke kjenner din situasjon utover det du skriver her.


Enslige forsørgere kan ha krav på overgangsstønad, bidragsforskudd og utvidet barnetrygd. Du skriver at du er samboer, så da har du nok ikke krav på overgangsstønad eller bidragsforskudd. Barnetrygd er en stønad som gis for alle barn under 18 år som er bosatt i Norge fra måneden etter at barnet er født. Du må derfor søke barnetrygd. Du bør også undersøke med Boligkontoret i den kommunen du bor i om du har krav på bostøtte.


Du kan få sosialstønad uavhengig av om du er samboer, enslig forsørger, gift eller enslig.
Sosialstønad skal være helt siste sikkerhetsnett for å sikre et forsvarlig livsopphold. Dersom du har rett på andre ytelser eller inntekter må du benytte deg av disse før du kan få sosialstønad. Det betyr at du må søke engangsstønad ved fødsel eller foreldrepenger så tidlig som mulig. Andre inntekter kan være feriepenger fra avsluttede arbeidsforhold, oppsparte midler, arbeidsinntekt, bostøtte osv.


Hvor ofte du må søke om sosialstønad, størrelsen på sosialstønaden, utbetalingshyppighet og hva slags oppfølging du får, skal vurderes individuelt og etter behov. Det stemmer at samboere får mindre utbetalt i måneden enn enslige, fordi man som samboer deler utgifter til mat, innboforsikring, internett, aviser osv.


NAV ”tenker” at det er naturlig å arbeide, gå på skole, kurs, delta på arbeidsrettet aktivitet frem til 3 uker før fødselen. NAV har lov til å kreve at du er i aktivitet dersom du mottar sosialstønad. Det kan være jobb, jobbsøking, kurs, arbeidspraksis med mer, alt etter hva som kvalifiserer deg raskest i forhold til å komme ut i jobb - også med tanke på tiden etter permisjonen med barn. NAV skal bistå deg med dette. Selv om tiden går fort når man er gravid kan du få mye ut av månedene frem til du skal ha barn.


Din saksbehandler på ditt lokale NAV kontor er der for å hjelpe deg, så jeg anbefaler at du prater med henne/ham om din sak, slik at du får svar på alle disse spørsmålene.

 

 

Vennlig hilsen NAV, www.nav.no,  i samarbeid med ung.no

 

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Arbeid / jobb
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om arbeid / jobb