Hopp til hovedinnholdet
Gutt spiller på PC (colourbox.com)
No nudes for ypou - #ikkegreit (ung.no)
No nudes for ypou - #ikkegreit (ung.no)

Hvor mye tjerner man som lege, tannlege,helsesøster, radiograf?

Jente 14 år
 

Spørsmål

hvor mye tjerner man som lege, tannlege,helsesøster, radiograf

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei, og takk for spørsmål!


Utdanning.no skriver følgende om lønnsnivå for disse yrkene:

 

Lege:

Ifølge Statistisk sentralbyrå er gjennomsnittlig månedslønn for leger i private helse- og sosiale omsorgstjenester 65 100 kroner. For leger i helseforetakene er gjennomsnittslønna 61 400 kroner (Kilde: SSB 2010).

Gjennomsnittlig årslønn er derfor rundt 750 000 kroner. Dette er gjennomsnittstall for alle legeyrker uavhengig av spesialisering, og lønnsnivået kan variere mye.

 

Tannlege:

Ifølge Statens hovedtariffavtale tjente en tannlege ansatt i staten i 2010 fra ca. kr 400 000,- til 750 000,- Med spesialisering, instruktøransvar og lederansvar er det mulig å tjene enda mer. Kilde: Statens hovedtariffavtale

Privatpraktiserende tannleger tjener som regel langt mer enn tannleger som jobber i det offentlige.

 

Helsesøster:

Gjennomsnittslønnen for spesialsykepleiere ligger på i underkant av 390 000 kroner i året (Kilde: Norsk sykepleierforbund 2010).

 

Radiograf:

Gjennomsnittlig årslønn for radiografer er cirka 370 000 kroner (Kilde: Norsk Radiografforbund 2011).

 

Les mer om yrkene på linkene for hvert yrke.

Hilsen utdanningsrådgiveren, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lønn
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lønn