Hopp til hovedinnholdet

Kan jeg gå på dagen hvis jeg får tilbud om lærlingplass?

Gutt 18 år
 

Spørsmål

Hei. Jeg har en liten sak jeg lurer på. Jeg jobber nå på en bensin stasjon. Da jeg snakket med sjefen så sa jeg at jeg ønsket en jobb i mens jeg venter på lærling plass. Å det sa han va grett. Å nå har jeg fått lærling å da sa de at jeg kunne bynne på mandag. Å da snakket jeg med sjefen min å sa det at nå har jeg fått lærlingplass å ønser å slutte så jeg kan begynne. Men nå som jeg har fått lærling så fikk jeg ikke slutte å måtte da jobbe 3 mnd oppsigelses tid. Å da har lærling bedrifta sakt til meg at viss ikke du kan begynne så har vi en som kommer å tar over plassen din. Så hoved spørsmålet mitt er da. Kan jeg gå på dagen? Fordi jeg er 18 år å ung. Kan ikke ødelegge min framtig pga en bensinstasjon. Det er helt feil i min mening.

Besvart 13.02.2018 14:33
 

Svar
Hei

Her er det viktig å sjekke din arbeidsavtale under punktet «oppsigelsestid». Hvis det står i den at du har en oppsigelsestid på 3 måneder, så er det dette du har bundet deg til da du skrev under på arbeidsavtalen. Du vil da ikke kunne gå på dagen.

Hvis du kun hadde en muntlig avtale med din arbeidsgiver om at du ved behov kunne slutte på dagen, men arbeidsgiver benekter nå at dere hadde en slik avtale, så kan det fort bli ord mot ord. Sier den skriftlige arbeidsavtalen at oppsigelsestiden er 3 måneder, så lar det seg vanskelig bevise at du hadde en muntlig avtale som sa noe annet.

 

Hvis arbeidstaker ønsker en kortere oppsigelsestid enn det som er avtalt, kan hun/han selvfølgelig spørre arbeidsgiver om det er greit at han avslutter tidligere. Men hvis arbeidsgiver ikke ønsker å gi ham kortere/ingen oppsigelsestid, og den ansatte velger å slutte på dagen likevel, så risikerer han at arbeidsgiver trekker ham i lønn og/eller feriepenger. Det står nemlig i Arbeidsmiljøloven § 14-15 at når «arbeidstaker rettsstridig fratrer sin stilling», så har arbeidsgiver rett til å gjøre trekk i vedkommendes lønn og feriepenger for de ekstra kostnadene dette påfører arbeidsgiver.Med hilsen Svartjenesten i Arbeidstilsynet i samarbeid med ung.no

(Vær oppmerksom på at vårt svar i denne tjenesten kun er veiledende kortinformasjon. Har du flere spørsmål om arbeid kan du også ringe Arbeidstilsynet på tlf: 73 19 97 00)

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Arbeidskontrakt
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om arbeidskontrakt