Hopp til hovedinnholdet

Bør jeg ikke få barn når jeg blir eldre på grunn av fortiden min og fordi barnevernet kan gripe inn?

Jente 20 år
 

Spørsmål

Hei jeg lurer på om barnevernet kan gripe inn om jeg får barn en gang på grunn av vold i mine relasjoner. Før jeg flyttet hjemmefra ble jeg ofte slått av faren min. Barnevernet fikk vite om dette, men jeg ble så redd for hva faren min ville gjøre, at jeg løy til bv og sa at han ikke hadde gjort noe, jeg var bare i en samtale. Jeg har hørt at bv kan komme å ta barnet når det er født på grunn av vold i familien. Dette er mange år siden nå. Jeg vil ikke la faren min passe på mine fremtidige barn. Jeg har også vært voldelig selv en gang på en fest da mange folk så på, men dette skjedde en gang, og jeg hadde det ikke bra den gangen. Dette er over 6 år siden. Bør jeg ikke få barn når jeg blir eldre på grunn av fortiden min og fordi barnevernet kan gripe inn?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Takk for at du skriver til oss. Du er 20 år og har ennå ikke fått barn. Barnevernet kan ikke gripe inn i din eventuelle fremtidige familie på grunn av din bakgrunn med vold fra din far.

At du ikke fortalte hele sannheten den gangen du snakket med barnevernet har ikke betydning for hvordan barnevernet eventuelt vil vurdere deg og eventuelle barn i fremtiden. Barnevernet vet også at du er en av mange barn som ikke tør å fortelle om vold og overgrep du ble utsatt for, det er dessverre ganske vanlig.

Du skriver at du har hørt at barnevernet kan komme å ta barnet når det er født, på grunn av vold i familien. Det er riktig at vold i familien er alvorlig for barn, vi vet at det på ulike måter kan skade barns utvikling å være vitne til vold, og å bli utsatt for vold fra de som skal være trygge omsorgspersoner for barnet. Du har kanskje allerede tenkt mye på akkurat dette? Tilbake til spørsmålet ditt; Barnevernet kan ikke komme å ta barnet ditt på grunn av vold du opplevde i ditt barndomshjem. Dersom du selv ikke klarer å skjerme barnet ditt fra vold eller andre alvorlige belastninger i ditt fremtidige hjem, vil barnevernets oppgave være å hjelpe deg og barnet til å etablere en familie som gir barnet en trygg omsorg uten vold, eventuelt på annen måte sikre at barnet får en trygg omsorgssituasjon.

Du skriver at du ikke vil la faren din passe dine fremtidige barn. Du viser med dette at du forstår at det å ha omsorg for barn også betyr at du må beskytte barnet mot mulige negative og skadelig belastninger, og det er bra og viktig.

Du skriver at du selv har vært voldelig en gang på fest, for over 6 år siden, og at du ikke hadde det bra da. Dette kan være en trist erfaring for deg å ha med deg, men det har ingen betydning for hvordan du eventuelt kan bli som omsorgsperson for egne barn i fremtiden. Det har heller ikke betydning for hvordan barnevernet eventuelt skulle komme til å vurdere dine barns omsorgssituasjon i fremtiden.

Så til ditt avsluttende spørsmål: Bør du ikke få barn senere på grunn av fortiden din?  Det er riktig at fortiden kan ha betydning for fremtiden. De erfaringer vi gjør i egen oppvekst kan prege oss på ulike måter som voksne, og også som omsorgspersoner for barn. Litt enkelt formulert kan vi si at det viktigste i denne sammenhengen kanskje ikke bare er hva du har opplevd, men like mye hvordan du klarer å utvikle deg fra det og videre inn i ditt eget voksne liv. Mange som opplever vold og annen svikt fra voksne i sin oppvekst kan utvikle ulike former for utrygghet, angst og noen ganger aggresjon og andre vanskeligheter.  Dette kan være helt normale reaksjoner på egne erfaringer i oppveksten, men kan samtidig skape ulike vanskeligheter når man skal bli voksen og selvstendig og klare seg sosialt, på skole og arbeid osv. Det kan også bli utfordrende å klare å være en rolig og trygg omsorgsperson for barn hvis man selv har det vanskelig. Det blir ikke mulig å svare helt tydelig på spørsmålet ditt, men det nærmest mulige svaret kan være at din fortid ikke nødvendigvis må bli et hinder for deg, eller hindre deg i å planlegge din egen familie i fremtiden. Det viktigste vil være hvordan du klarer å utvikle deg, og mestre de utfordringene du eventuelt har fått gjennom din fortid. Du er 20 år, du har mange år foran deg og kanskje vil det være en god investering for dine fremtidige barn om du vurderer å ta vare på din egen utvikling noen år til, tenke på utdanning og annen etablering, kanskje søke profesjonell hjelp. Slik hjelp kan være gode terapeutiske samtaler der du kan utforske nærmere de spørsmålene som du stiller her, og etter hvert som du eventuelt bestemmer deg for å få barn kan du få bistand i form av kurs  for nye foreldre, og også eventuelt veiledning.

 
Hilsen rådgiveren, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Ettervern for barnevernbarn

Jente under et tre (colourbox.com)

Du kan få hjelp av barnevernet til du er 23 år.

Les mer om overgangen til voksenlivet for barnevernbarn.

Les mer

Barnevernloven gjelder for alle barn i Norge

Paragraf (ung.no)

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at alle barn og unge i Norge, som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Dette formålet er fastsatt i barnevernlovens § 1-1.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Barnevern
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om barnevern