Hopp til hovedinnholdet

Jeg har spørsmål om uførepensjon og boliglån

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Hei, Spørsmålene er rettet til en fra ung uførepensjonsavdeling de som forvalter vedtak.Mulig noen er ja nei spørsmål enkle Spørsmål er følgende: 1.Hvis jeg har rett på ung uførepensjon og søker det 18.mai.Og i posten får jeg melding om at det er opptil 3 måneders ventetid på saksbehandlingen.Og etter tre måneder i august får jeg beskjed om at uførepensjonen er innvilget.Vil jeg da likevel måtte vente lenger for å få innvilget boliglån? 2.Jeg hørte nemlig at når ung uførepensjonen er innvilget så kan den ikke tre i kraft før om et par måneder,at eksempel må jeg da vente til desember 2014 og inntil da mottar jeg aap? er det slik det er ? 3.Jeg har gått 4 år på AAP så hvis jeg sender inn en søknad om uførepensjon 18.mai, i hvilken måned sånn ca kan jeg forvente at jeg kan søke boliglån? 4.Og er det slik at man trenger bare vedtakspapirer om ung uførepensjon innvilgelse for å få boliglån eller må disse pengene tre i kraft før man kan være kvalifisert til å søke boliglån?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei, og takk for dine spørsmål.

1)  Startlån skal bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet, dvs. personer som hverken nå eller senere vil ha mulighet til å få lån i vanslige banker, får mulighet til å kjøpe sin egen bolig. Det er ikke krav om egenkapital for å få startlån, men det er krav om at den som får lån har tilstrekkelig inntekt (betjeningsevne) til å klare å betale på lån og felleskostnader på boligen, ved siden av å ha penger til nødvendig livsopphold. Søknader om startlån behandles av en saksbehandler på boligkontoret i den enkelte kommune. Krav og vurderinger knyttet til å beregne betjeningsevne er litt forskjellig fra kommune til kommune.

Dersom saksbehandleren vet at du vil få uførepensjon og vet hvor mye uføretpensjonen blir, vil jeg anta at du kan få behandlet søknaden din før uførepensjonen kommer inn på kontoen din. Når du først har fått et lån, så er du jo avhengig av å ha en inntekt som gjør at du kan betale utgiftene dine fra du overtar boligen. Dersom saksbehandler vet at du kommer til å få uførepensjon og AAP også er nok til at du vurderes å ha tilfredsstillende betjeningsevne, burde det ikke være noe problem å behandle startlånsøknaden etter at du har mottatt vedtak på uførepensjon. 

 2) Når du søker om ung uførepensjon, så vil det være noen måneder saksbehandlingstid. Får du uførepensjon innvilget, så er det vanlig at du får vedtaket/brevet måneden før uførepensjonen starter/innvilges. Det betyr at du vil kunne motta arbeidsavklaringspenger til og med måneden før uførepensjonen er innvilget. Noen kommuner har imidlertid ganske lang saksbehandlingstid på behandling av startånsøknader. Derfor kan det være lurt å sende inn en søknad så snart du har vedtak om uførepensjon.

3) og 4) Se  1)

Lykke til!

Med vennlig hilsen Husbanken og NAV, i samarbeid med ung.no

 

 

 

www.nav.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Bistand
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om bistand