Hopp til hovedinnholdet

Kan jeg søke 100% uføretrygd hvis jeg har 60% uføretrygd?

Jente 20 år
 

Spørsmål

Jeg er ei jente som holder på å bli ufør. Legen anbefalte meg å søke 100% ufør, men jeg ønsker kun å søke 60% ufør fordi jeg vil prøve å være i jobb så lenge som mulig før jeg evt blir 100% ufør. Det jeg lurer på er om det at jeg søker 60% ufør nå vil hindre meg i å søke 100% ufør senere dersom situasjonen skulle bli verre for meg? Lurer også på om man kan studere når man er 100% ufør? Lurer også på dette: jeg har hørt at de som blir unge uføre ikke kan ta med seg uføretrygden utenlands. Stemmer dette, og gjelder det HELE trygden? Eller er det kun tillegget for ung ufør man ikke får ta med utenlands? Gjelder flytting innen eøs.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei og takk for at du skriver til oss!

Hvis du får innvilget en 60% uføregrad nå, legger ikke det noen hindringer på at du kan få denne økt eller redusert på et senere tidspunkt.  Helsesituasjonen din kan endre seg, både til det bedre og til det verre.  Hvis du da skal søke om 100% uføregrad, må det foreligge en ny legeerklæring på de resterende 40%.

En uføregrad blir gradert etter hvilken restarbeidsevne du har og om du har noen forventet framtidig arbeidsinntekt eller næringsinntekt.  Det skal alltid lønne seg å jobbe, så hvis du har muligheten til det så anbefaler vi at du forsetter med det.

Hvis du ønsker å studere og dekke dine studieutgifter selv, kan du gjøre dette selv om du har uføretrygd.  Vi oppfordrer til aktivitet, da dette er i tråd med hensikten til uførereformen som ble innført 01.01.2015.  Hvis du har spørsmål om NAV kan dekke dine studieutgifter, må du få dette vurdert av ditt lokale NAV-kontor.

Ønsker du en beregning av hva som skjer med uføretrygden hvis du flytter utenlands, kan du kontakte NAV Internasjonalt på telefonnr. 21 07 37 00.  De kan gjøre det som heter en eksportvurdering.  Har du rettigheter på Ung Ufør, mister du disse hvis du flytter utenlands.  Disse rettighetene får du igjen når du flytter tilbake til Norge.  Du trenger ikke å søke, bare sende et fritekstbrev der du opplyser at du er tilbake i Norge og ønsker din Ung Ufør-fordel tilbake.

Vi håper dette var greie svar på dine spørsmål.  Lurer du på mer i forhold til uføretrygd, kan du ringe vårt kontaktsenter på telefon 55 55 33 33, tastevalg 3.

Med vennlig hilsen NAV, i samarbeid med ung.no
Les mer på: www.nav.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Bistand
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om bistand