Hopp til hovedinnholdet

Kjører langtransport og lurer på hvordan dette påvirker barnefordeling og barnebidrag.

Gutt 20 år
 

Spørsmål
Hei, jeg er forlovet men vil desverre ut av forholdet. Vi har vert sammen i 3 år. Vi har en datter som blir 1 år i august. Jeg kjører langtransport og er utannet som yrkes sjofør. Stortrives med det, men er desverre bare hjemme i helger. Mitt spørsmål er hvor mye har jeg krav på og ha henne, og må jeg betale ekstra barnebidrag pga jeg kjører langtransport og derfor ikke kan ha henne så mye? Lurer på hvordan det påvirker alt at jeg kjører langtransport og vil fortsette med det? Jeg vil jo ha datteren så mye som mulig men samtidig så vil jeg jo beholde jobben jeg har. Jeg vet at min forlovede kommer til og lage mye problemer for meg når jeg gjør det slutt, men det er jeg som har leilighet, bil og fast jobb. Hun har ingenting, og har heller ikke utdannelse. Jeg vet og at du kan gå på nav.no og finne ut hvor mye barnebidrag som må betales.
Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Dersom dere avbryter forholdet og flytter fra hverandre, har dere full avtalefrihet. Det betyr at dere kan avtale at dere skal ha felles foreldreansvar eller at en av dere skal ha datteren alene, og dere kan avtale hvem hun skal bo fast hos, og hvor mye hun skal ha samvær med den andre. Dere kan også bli enige om å dele omsorgen.

 

Dersom dere skulle være uenige, må retten avgjøre at barnet skal bu fast hos en av dere. Foreldre med felles barn under 16 år må imidlertid møte til megling før det vært reist sak om foreldreansvar, hvor barnet skal bu fast eller om samvær. Formålet med meglingen er å få foreldrene til å komme frem til en skriftlig avtale om foreldreansvaret, om hvor barnet skal bo fast og om samvær.

 

Dersom dere ikke kommer til enighet, kan hver av partene reise sak for retten. Avgjørelser om foreldreansvar, om hvor barnet skal bo fast og om samvær og behandling av slike saker, skal først og fremst rette seg etter det som er best for barnet. Spørsmål om foreldreansvar, barnets bosted og/eller samvær avgjøres med andre ord ut fra en konkret helhetsvurdering av barnet interesser i den enkelte sak.

 

Når det gjelder avgjørelsen av hvor stort barnebidraget skal være, er dette i utgangspunktet noe partene selv kan avgjøre uten at det offentlige blandes inn. Private avtaler gir mulighet til å inngå avtaler som er bedre tilpasset den enkelte families situasjon enn det et offentlig regelverk har mulighet til å klare.

 

Jeg vil anbefale deg å gå inn på nettsidene til NAV. Der finner du en bidragsveileder, som er et hjelpemiddel til å estimere hva en offentlig fastsetting vil gi i bidrag. Nettsiden finner du www.nav.no/page?id=337" target=_blank>her.

 

Håper dette var til hjelp!Hilsen Juristen, ung.no
Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Bistand
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om bistand


Quiz: Hva vet du om Europa og EU?

Hva het EU tidligere? (en annen fortkortelse)