Hopp til hovedinnholdet

Kan jeg få Nav-støtte mens jeg går på vgs og har formue? Studielån uaktuelt

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Hei! Trenger sårt hjelp fra dere nå. Jeg er en 20 år gammel gutt som går på Vgs (har ikke ungdomsrett). Jeg fikk ikke begynnt på skolen før for to mnd siden så har utrolig mye oppgaver å ta igjen som utelukker all form for jobb etter skoletid. Jeg har prøvd å søke om stipend men på grunn av at jeg bor hjemme uten ungdomsrett får jeg ikke en krone, og da jeg skal gå videre på skole som ingeniør er lån uaktuellt på dette tidspunktet. Får ikke en krone av NAV da jeg fikk ett lite beløp da min far ble drept( ett beløp jeg skulle bruke til etablering og ingenting annet) problemet her er at avtalen på at dette skulle brukes til etablering kun er muntlig ( da han umulig visste at han kom til å bli drept den dagen, slik at vi kunne skrive en skriftlig avtale). NAV sier at jeg må bruke opp hver eneste krone før jeg får ett rødt øre fra dem, noe jeg ikke akter å gjøre da jeg ikke vil bryte en avtale mellom meg og min avdøde far. Min mor er for tiden arbeidsledig og har derfor ikke en krone å gi bort. Jeg har utgifter på mobil, bil, bensin, og selvfølgelig mat da jeg går på skolen. Jeg vet ikke lengre hva jeg kan gjøre, jeg kan ikke fortsette lenge før jeg må selge både bil og mobil bare for å ha råd til mat på skolen. Om jeg dropper ut er det ingen som vil ha meg innenfor yrket mitt da jeg trenger ingeniør utdanning som vil ta meg 3-5 år til. Men uten støtte må jeg slutte i skolen, bruke opp arven etter min far, leite etter en jobb jeg ikke har noe motiv for å jobbe i da det ikke er det jeg er utdannet innenfor. Det virker som om livet mitt bare skal gå lengre og lengre ned, hvorfor i all hverden er det ikke en sjel i Norge som vil hjelpe meg? Trenger sårt hjelp, er det noen instanser som kan hjelpe meg? Vær så snill å svar, og send en kopi av svaret til mailen min på: [mailadresse slettet av personvernhensyn]

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei, og takk for spørsmål.


Du har oppgitt mailadresse og bedt om at svaret sendes dit. Det kan vi dessverre ikke gjøre, men håper du ser dette svaret!

 

Nav Sosialtjenesten har rett til å avslå å gi deg støtte til livsopphold mens du er elev i videregående skole. Lov og forskrifter slår fast at man har mulighet til å finansiere skolegang f.o.m. videregående skole ved hjelp av studielån/-stipend, og dermed ikke er berettiget økonomisk sosialhjelp. Dersom lån/stipend ikke er tilstrekkelig må man vurdere om det er aktuelt med deltidsjobb på ettermiddager, helger og ferier.

Videre er økonomisk sosialhjelp behovsprøvd. Derfor kan Nav Sosialtjenesten også avslå å gi støtte når søker har disponible midler i form av formue, e.l. Dette gjelder til og med om man f.eks. må bruke penger som er spart i boligsparing for ungdom (BSU) og vil måtte tilbakebetale tidligere skattefordel. Man kan også måtte selge gjenstander av verdi, som hus, bil, etc.

 

Dette er altså slik Nav Sosialtjenesten har rett til behandle en søknad fra deg i tråd med loven. Dersom Nav Sosialtjenesten vurderer at det likevel er rimelig å yte støtte til deg, er de ikke begrenset av lov for å gjøre dette (men i praksis er nok en slik håndtering heller sjelden).

 

Dersom man har vesentlig nedsatt arbeidsevne pga skade, sykdom eller lyte, kan man søke om Arbeidsavklaringspenger (AAP), og det finnes eksempler på personer som har videregående opplæring som tiltak i en slik ordning. Ved en slik trygdeytelse tas det ikke hensyn til at du har disponibel formue fra før.

 

Du skriver at det ikke er aktuelt med studielån fordi du skal studere til å bli ingeniør siden. Dette kan være et valg du tar, men det er fullt mulig for deg å både motta studielån til videregående opplæring og høyskole/universitet etterpå. Les mer om hvor lenge du kan motta studielån til høyere utdanning her: www.lanekassen.no/Hovedmeny/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/Antall-ar-med-stotte/
Det er ganske vanlig å ha mer enn f.eks. 5 år med studielån.

 

Lykke til!


 


Med vennlig hilsen Nav (www.nav.no) i samarbeid med Ung.no
Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Bistand
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om bistand