Hopp til hovedinnholdet

vil flytte hjemmefra men er under 18 år, hvem skal betale utgiftene mine?

Jente 16 år
 

Spørsmål

Mamma sier det er greit at jeg flytter ut. Pappa ønsker at jeg blir boende til mamma og synes ikke det er greit i det heile tatt. Jeg ønsker ikke å bo til pappa selv om han sier jeg kan det. Hvis jeg likevel flytter ut av egen vilje så er ikke mamma og pappa pliktig å betale mine utgifter. Hva er alternativene mine da? Lånekassen? Sosialen? Barnevernet? Pappa er vel ikke plikta til å betale bidrag til mamma da eller?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Foreldrene dine har ansvaret for deg frem til du er 18 år, og de kan dermed ta noen avgjørelser på dine vegne.

Det følger av barneloven § 37 at den "barnet bor fast hos", kan ta avgjørelser om hvor barnet skal bo. Dette betyr, at hvis du bor fast hos moren din, så er det hun du må bli enig med. Men det kan godt hende at moren og faren din er enige om at de begge to skal ta slike avgjørelser som gjelder deg.

Etter barnelovens regler er det slik at foreldre har en plikt til å forsørge barna sine økonomisk frem til barnet fyller 18 år, eller frem til barnet er ferdig med slik skolegang som må regnes som vanlig (f.eks. videregående skole).

Men det betyr ikke at barnet kan flytte ut før hun/han fyller 18 og så kreve at foreldrene skal dekke alle kostnader til husleie, strøm, forsikring og alt annet som følger med det å bo alene. De færreste foreldre har råd til å betale alle disse ekstrakostnadene, i tillegg til egne kostnader til sin bolig. I barneloven står det også at foreldrene skal dekke kostnader til forsørging og skolegang for barnet etter sin "økonomiske evne".

Hvis du skal flytte ut før du fyller 18 år, så må foreldrene dine være med og dekke deler av kostnadene du får. Resten av kostnadene må du dekke selv, enten ved jobb eller ved stipend fra Statens lånekasse. 

Hvis barnevernet skal dekke noen kostnader, må vilkårene i barnevernloven være oppfylt. Ut fra det du skriver høres det ikke ut som om det er det som er tilfelle i din sak. NAV har nok heller ikke noe ansvar for å dekke dine kostnader hvis du velger å flytte hjemmefra nå.    

Hvis du flytter hjemmefra kan faren din betale barnebidraget rett til deg. Barnebidraget skal gå til forsørgelse av deg, disse pengene er ikke til moren din, som du selv er inne på.

Jeg tenker at du bør sette deg godt inn i hva slags kostnader du vil få hvis du flytter hjemmefra nå sånn at du i hvert fall er helt sikker på at du vil klare deg økonomisk. Og for å finne ut av dette må du også ta en prat med foreldrene dine, sånn at dere alle er enige om hvor mye penger de kan bidra med i måneden.

Du kan lese mer om barnelovens regler om foreldres plikt til å forsørge barna sine her. Ta også en titt på artiklene jeg har lagt ved nedenfor.  

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Hvem får støtte fra Lånekassen?

Jente ligger i parken og studerer (colourbox.com)

Elever i videregående skole og studenter kan søke stipend og lån hos Lånekassen. 15. november er søknadsfrist for utdanningsstøtte i høstsemesteret, og 15. mars er søknadsfrist for vårsemesteret.

Les mer

Barneloven

Tenåringsgutt (colourbox.com)

Barneloven regulerer blant annet foreldrenes plikter og ansvar for barna, og barnas rettigheter overfor foreldrene. Den gir deg blant annet rett til å bestemme selv i noen viktige spørsmål etter du har fylt 15 år.

Les mer

Når kan du flytte hjemmefra?

Gutt stryker ei skjorte (colourbox.com)

Du har ingen RETT til å flytte hjemmefra før du har fylt 18 år, men hvis du og foreldrene dine er enige om at du kan flytte er det ingen lov som hindrer deg.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Flytte hjemmefra
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om flytte hjemmefra