Hopp til hovedinnholdet

Mangler ved bolig

Jente 20 år
 

Spørsmål

Hei, jeg og samboeren min flyttet inn i en leilighet for 2 måneder siden. Leiligheten består av to etasjer og underetasjen er for øyeblikket ubeboelig. (Vegg, gulv og isolasjon er fjernet pga vannskade - kun grunnmuren står igjen.) Dette utgjør 1/6 av rommene som skal være disponibel. Før innflytting ble det avtalt med utleier at underetasjen skulle bli fikset innen 1. juli, men ingenting har skjedd og hver gang vi spør om når det skal skje får vi bare unnskyldninger eller "i løpet av neste uke". Hvilke rettigheter og/eller krav har vi i en slik situasjon?

 

Svar
Hei

Dere som leietakere har krav på at boligen er i normal stand og i henhold til kontrakten gjennom hele leieperioden. Dersom deler av arealet er ubeboelig i leieperioden, har boligen en mangel.

Der boligen har en mangel kan dere fremsette krav. I dette tilfellet vil særlig krav om retting og prisavslag i husleien være aktuelt. Dere har allerede forsøkt å få utleier til å gjøre noe med underetasjen, uten at noe har skjedd. Dere bør derfor fremsette krav om prisavslag i husleien. Vi kan ikke gi noen konkret veiledning om hvor stort prisavslaget vil være, da dette må avgjøres av en domstol dersom dere ikke blir enige. Men det kan være greit å ta utgangspunkt i et prisavslag på 1/6, siden dette tilsvarer det ubeboelige arealet.

Dere bør derfor skrive brev eller e-post til utleier og vise til at arealet fortsatt er ubeboelig og samtidig fremsette krav om prisavslag i husleien og beløpet dere krever i avslag pr. måned. Dere kan gjerne oppfordre utleier til å gi dere tilbakemelding på kravet, slik at dere får avklart om utleier er enig i avslaget. Er utleier enig, kan det være greit å få dette skriftlig bekreftet. Dere kan da bare holde tilbake avslaget, for med en bekreftelse fra utleier vil dere ha en avtale om at husleien skal være redusert i den perioden underetasjen ikke er fikset.

Dersom utleier ikke er enig, må dere deponere beløpet. Det betyr at beløpet må settes inn på en sperret konto i banken som dere oppretter i fellesskap med utleier. Dere bør oppfordre utleier til å være med å opprette en slik sperret konto i en bank, så kan dere sette avslaget inn der. Dersom utleier ikke svarer eller ikke vil være med på å opprette kontoen, kan dere opprette en egen konto i deres bank og sette pengene inn der. Poenget er at disse pengene må holdes atskilt fra de øvrige midlene deres, så lenge dere er uenige om at dere har krav på prisavslag. Dersom dere setter pengene inn på en depotkonto, kan ikke utleier kreve tvangsfravikelse gjennom namsmannen fordi dere skylder leie. Senere må dere forsøke å få avgjort denne uenigheten, enten ved en avtale med utleier eller ved å ta saken inn for Husleietvistutvalget eller forliksrådet.

Vi håper dette hjalp dere et stykke på vei. Dersom dere ønsker bistand i saken, kan dere gjerne kontakte oss i Leieboerforeningen. 

Hilsen Leieboerforeningen i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Bolig / flytte hjemmefra
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om bolig / flytte hjemmefra