Hopp til hovedinnholdet
Gutt spiller på PC (colourbox.com)
No nudes for ypou - #ikkegreit (ung.no)
No nudes for ypou - #ikkegreit (ung.no)

Er kontrakt inngått av mindreårig ugyldig?

Jente 18 år
 

Spørsmål

hei, jeg er en jente på nå nettopp fylt 18 år. Jeg inngikk ett leieforhold når jeg var 17 år som jeg skrev under selv uten att min mor og far viste om att leiekontrakten var tidsrelatert...nå sliter jeg og flytter hjem igjen , men har 8 mnd igjen av kontrakten...kan jeg komme ifra denne?

Besvart 12.10.2017 16:49
 

Svar
Hei

Du skriver at du var 17 år på det tidspunktet du inngikk leieavtalen og du lurer på om det kan medføre at den anses ugyldig.

 

Som mindreårig under 18 år har man i utgangspunktet ikke adgang til å inngå en husleiekontrakt, uten samtykke fra foreldre. Men selv om man har inngått slik avtale, kan man bli bundet av den, med mindre utleier forsto eller burde ha forstått at du som mindreårig ikke hadde adgang til å inngå avtalen. Hvis du opplyste til utleier at du var 17 år den gangen avtalen ble inngått, så kunne det tenkes at den skulle vært ansett ugyldig.

Men så er det også slik avtale kan bli godkjent i etterkant, enten fra vergen/foreldrene eller fra den mindreårige selv når hun har fylt 18 år. Siden du fortsatt bodde i boligen etter at du fylte 18, må det nok sies at du har godkjent din egen avtaleinngåelse i etterkant.


Du skriver at det er 8 måneder igjen av kontrakten og jeg forstår det slik at du ikke har adgang til å si opp kontrakten før de 8 månedene har gått. Du kan gjerne sjekke igjen om du har oppsigelsesadgang, for hvis du har det, kan du bare si opp kontrakten. 

 

Hvis du ikke kan si den opp, må du prøve å forhandle med utleier og få han eller hun til å forstå at du er nødt til å flytte hjem igjen av private årsaker. Forhåpentligvis kan dere komme til en enighet om en avslutning, særlig hvis utleier får forståelse for at du er nødt til å flytte ut. Alternativt kan dere kanskje bli enige om at du kan flytte ut dersom du finner en ny person til å overta leiekontrakten eller at du hjelper utleier med å finne nye leietakere.

 

Jeg håper det ordner seg for deg. Hvis ikke kan du gjerne ta kontakt med oss i Leieboerforeningen for å få hjelp videre.

 

Hilsen Leieboerforeningen i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Bolig
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om bolig