Hopp til hovedinnholdet

Utleier krever ekstra leie og arbeid fordi datteren min bor hos meg.

Jente 20 år
 

Spørsmål

Partene inngikk leiekontrakten den 2. april 2019. Jeg flyttet inn den 30 april 2019. Avtalt leie var 7.900 + 500 for strøm. Leiekontrakten er tidsubestemt med 3 måneders oppsigelsestid. Jeg sa opp leieavtalen den 28 mai 2019. Kontrakten har er bestemt leiebeløp, men utleierne tvinger meg nå til å betale 800kr ekstra i måneden fordi min datter bor hos meg 50% av tiden. Utleierne har videre krevd kr600 i strøm istedet for kr500 som var avtalt i kontrakten. Det nye beløpet er aldri godtatt av meg og det fremgår ikke i leiekontrakten. Videre har utleierne bedt meg om å rengjøre huset deres to ganger i måneden for å betale for at datteren min bor der 50% av tiden. Dette er svartarbeid og jeg har nektet. Jeg følte ikke at jeg hadde noe valg og vasket derfor den 22. Mai 2019 hos utleierne. Jeg ga beskjed om at jeg ikke ønsker å vaske to ganger i Mai (som betalingen for datteren min). Jeg krever tilbakebetaling av det jeg har betalt utover avtalt leie i henhold til leiekontrakten. Kan jeg?

Besvart 07.06.2019 13:38
 

Svar
Hei

Det utleier driver med her er ulovlig.

Det følger av husleieloven § 7-1 at leietaker kan ta opp i sin husstand slektninger i rett opp- eller nedstigende linje. Det betyr at din datter kan bo hos deg akkurat som det passer deg, uten at utleier kan kreve noen ting for det. Utleier har ikke lov til å kreve høyere husleie på grunn av at datteren din bor hos deg, og utleier har ikke lov til å presse deg til å utføre gratis arbeid for seg.

Så lenge du ikke helt klart har akseptert leieøkningen, har du krav på å få tilbakebetalt det beløp de kr. 800 ekstra per måned utgjør. Sørg for at du kan dokumentere kravet ditt i så stor grad som mulig. All skriftlig kommunikasjon fra utleier hvor det fremkommer at de krever høyere husleie enn avtalt, kontoutskrifter som viser betalingene, samt leiekontrakten i seg selv, vil være god dokumentasjon her.

Når det gjelder vaskejobben du har utført, kan slikt arbeid anses som vederlag i husleielovens forstand. Det er lov til å avtale at vederlaget mot bruksrett til husrom fastsettes til annet enn penger, f.eks. arbeid. Fordi vaskejobben ble krevd utført som følge av en lovlig husstandsøkning (datteren din), vil kravet om at du skal vaske trolig være sammenlignbart med en ulovlig leieøkning. Du kan derfor ha krav på tilbakebetaling av den pengemessige verdien av arbeidet. 

Husleietvistutvalget har lagt til grunn at en rimelig pris per time for arbeid leietaker gjør ved retting av mangler er mellom kr. 250 og 300. Denne timeprisen kan sannsynligvis overføres til det arbeidet du har gjort. Du burde fremskaffe den dokumentasjon du kan på at utleier har bedt deg utføre dette arbeidet, samt hvordan og hvorfor de har bedt deg om det. Sett i tillegg opp et timeregnskap som viser tiden du har brukt, og eventuelle kostnader du har hatt, om de også har fått deg til å betale for utstyr eller vaskemidler.

Vedrørende strømmen er saken noe mer uklar. Dersom avtalen er at du skal betale et beløp à konto på kr. 500 per måned, og at totalregnskapet skal gjøres opp ved utgangen av året eller ved leieforholdets slutt, gjør det ikke egentlig noe at utleier krever 100 kr. mer i måneden. Du kan dog nekte, fordi det er avtalt kr. 500 per måned, men skyldnader den ene eller andre veien vil bli ryddet opp i når regnskapet gjøres opp.

Er det derimot avtalt at du skal betale kr. 500 for strøm, og at dette beløpet er fast, og ikke knyttet til den faktiske kostnaden for forbruk, kan du nok nekte å betale de ekstra 100 kronene, men slike avtaler er det sjelden å se, da man da like gjerne kan bake inn strømkostnaden i husleien. 

Bor du i Oslo, Akershus, Hordaland eller Trøndelag, kan du klage saken inn for Husleietvistutvalget, om utleier nekter å etterkomme kravet ditt. Bor du et annet sted i landet, er det forliksrådet som er klageinstans.

Ønsker du en mer konkret veiledning, eller ytterligere hjelp, vil jeg anbefale deg å melde deg inn i Leieboerforeningen.

Hilsen Leieboerforeningen i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Leie bolig? Dette må du vite om leiekontrakten!

Gutt og jente maler

Kan du skrive leiekontrakt når du er under 18 år? Kan utleier øke husleien når han vil? Her får du svar på noen av de vanligste spørsmålene om å leie bolig!

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Bolig / flytte hjemmefra
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om bolig / flytte hjemmefra