Hopp til hovedinnholdet

20 år, ME og har økonomiske problemer.

Jente 20 år
 

Spørsmål

Jente 20 år.født desember 93 Flyttet fra barndomshjemmet for 2 år siden når hun fylte 18 år. Hun bestemte seg for å fullføre siste pliktår i videregående skole, søkte og kom inn. Hun har deltidsjobb men får ikke stipend pga mors ektefelle skal ha for høy inntekt? Mor har eneomsorg gitt av familievernkontoret i 1998. Da var stefar allerede inne i bildet, Mor og Stefar giftet seg mai 2005 men de har alltid hatt seperat inntekt. Jenta får ikke heller ingen støtte fra NAV pga av at hun er skoleelev. Jenta har 2 år i vgs fra før, men måtte gi seg pga helseplager.Hun var nå blitt frisk nok til å fullføre siste året. Dessverre ser det nå ut til at hun har utviklet ME , Og denne situasjonen gjør ikke ting enklere for henne. Hun ønsker ikke å be familien sin om hjelp, hun kan gå flere dager uten mat. Hun fikk Stipend de 2 forrige skoleårene sine da hun bodde hjemme. Hun har ringt til Lånekassen og spurt, men får bare et surt svar at slik er reglene, uten noen forklaring. Hvor kan hun få hjelp?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei, og takk for ditt spørsmål.

Så lenge man har ungdomsrett så kommer man inn under reglene for videregående opplæring så blir grunnstipendet automatisk vurdert opp mot foreldreinntekten, noe som også inkluderer steforeldres inntekt.
Det kan i enkelte tilfeller gjøres unntak, dersom eleven det er snakk om er over 18 år, bor borte og steforelder ikke bidrar til økonomien.

I så fall må man sende Lånekassen et brev der man forklarer situasjonen, samt en egenerklæring i fra stefar der han bekrefter at han ikke bidrar økonomisk.

Hvis jenta det er snakk om er for syk til å kunne gå på skole og/eller jobbe, så er det mulig at hun kan ha rett til arbeidsavklaringspenger (trykk på lenken) fra NAV. Arbeidsevnen må da være nedsatt med minst 50 % i alle typer jobber på grunn av sykdom eller skade, for å kunne ha rett til denne stønaden.

Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg inntekt i den tiden du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade. Hvis du ikke har vært i jobb tidligere, så vil du kunne få minstesatsen som er på to ganger grunnbeløpet (85 245,-). Det vil si 170 490 kroner i året, før skatt.

Arbeidsavklaringspenger kan gis til studenter som har behov for aktiv behandling for å gjenoppta studier og som ikke har rett til stipend under sykdom fra Lånekassen. Søknadsskjema finnes her.

Hvis du har flere spørsmål, så ring oss (NAV) gjerne på tlf: 55 55 33 33.

 

Vennlig hilsen

 

Lånekassen og NAV, i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Dårlig råd
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om dårlig råd