Hopp til hovedinnholdet

Regler for luftvåpen

Gutt 13 år
 

Spørsmål

Jeg ønsker meg et luftgevær i bursdagsgave men lurer på om man kan bli straffet på grunn av og skyte? Må jeg ha samtykke av naboer? Må jeg være 18 år for og skyte eller må jeg være 18 år for og kjøpe et luftgevær? Må jeg skyte på egen eiendom eller kan jeg spørre naboen om og få skyte på litt av hanes eiendom (jeg bor i et område hvor det er mye mark og lite trafikk så det er ikke sjanse for og treffe noen som kjører for be eller folk som går tur eller hus osv.) Med venelig hilsen Andreas

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Det er 18 års grense for bruk av luftvåpen. Det følger av Våpenforskriften § 23 og våpenloven § 29.

Politimesteren kan gi dispensasjon fra 18-årskravet på de vilkår som fremgår av våpenforskriftens § 10 annet og tredje ledd, det vil si dersom vedkommende er fylt 16 år og er aktivt medlem i jegerforening eller har bestått jegerprøve.

For å kunne skyte på naboens eiendom, må man ha naboens tillatelse til dette.

Etter våpenloven § 33 er strafferammen bøter eller fengsel inntil 3 måneder ved forsettelig eller grov uaktsom overtredelse av reglene. Medvirkning straffes på samme måte.

Hilsen Juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Fritid
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om fritid