Hopp til hovedinnholdet

Har det ikke bra i bofelleskap-sitter i rullestol

Jente 17 år
 

Spørsmål

Jeg er en jente som sitter i rollestol .Og, jeg bor i et bofellesskap under barnevern med mange andre unger. Jeg føler at jeg blitt mindre verdisettet enn de andre. Når jeg ber om å gjør noen for meg bli også har jeg veldig vondt fordi jeg blitt operert i hofta i fjord sommer og, jeg sliter med masse ting jeg kan ikke gjør noen uten få hjelp jeg kan så i dag sa de at jeg må gjøre hus arbeid ellers får jeg ikke penger jeg vet ikke hva jeg skal gjøre hvem kan hjelpe meg hvilken lov eller regler skal jeg bruke til det er mange andre dumme ting som de gjør mot meg som jeg kan ikke nevne her så. Være så snill hjelp meg og gi meg råd

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei og takk for at du skriver til oss

Du skriver at du har operert hoften, har mye vondt og sitter i rullestol. Du skriver at du ikke blir verdsatt og de gjør dumme ting mot deg. Du bor i et bofelleskap og har oppfølging fra barnevernet. Slik jeg forstår det du skriver kom du til Norge som enslige mindreårig, og dersom det er riktig skal du ha en verge. Vergen skal se til at du har det rettighetene du har krav på. Du kan tra opp det du skriver her med vergen din

Jeg foreslår at du ber om et møte med lederen for bofelleskapet. Dersom det er en voksen du har tillit til foreslår jeg at du spør om vedkommende kan være med deg i møtet. I møte kan også saksbehandleren din i barneverntjenesten være og vergen din. I møtet forklarer du akkurat hvordan du har det og hvordan du opplever at du blir behandlet. Det er viktig at du sier i fra hvordan du har det og hvordan du kunne ønske det skulle være! Du kan gjerne forberede deg ved å skrive ned det du vil si før møtet. De voksne skal høre på deg og ta det du sier på alvor, og kanskje dere i felleskap kan finne en løsning som gjør at du kan trives i bofellesskapet.

Jeg legger ved noen artikler om funksjonsnedsettelse. Dersom du synes det står noe vikitg i artiklene kan du be de voksne i bofelleskapet om å lese dem.

 

Hilsen rådgiveren, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Hva betyr det å ha en funksjonsnedsettelse?

Gutt i rullestol spiller gitar (colourbox.com)

Mange tenker på rullestolbrukere når de hører ordet funksjonsnedsettelse eller funksjonshemming. Men funksjonsnedsettelser kan være både fysiske, mentale, intellektuelle eller sensoriske. Alle personer uansett funksjonsnedsettelse har rett til å delta i samfunnet på lik linje med andre.

Les mer

Hva du som har nedsatt funksjonsevne selv kan gjøre

Person med asrma (colourbox.com)

Å være funksjonshemmet blant mange ikkefunksjonshemmede kan være krevende og oppleves vanskelig. Men med litt innsats og egne ressurser kan situasjonen ofte bli mindre utfordrende.

Les mer

Rettigheter for ungdom med nedsatt funksjonsevne

Rettigheter (ung.no)

ung.no har samlet informasjon om hvilke rettigheter ungdom med nedsatt funksjonsevne har innenfor et vidt spekter av tema (utdanning, økonomi, bolig, støtteordninger, arbeidslivet m.m). Les mer på ung.no/rettigheter

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Barnevern
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om barnevern