Hopp til hovedinnholdet

Jeg kjenner en person som driver blogg hvor hun legger ut en del tekster, sanger, fortellinger, dikt og sånne ting - som egentlig har blitt skrevet av noen andre. Skal hun ikke informere på bloggen sin om at dette egentlig ikke er hennes egne tekster?

Jente 19 år
 

Spørsmål

jeg kjenner en person som skriver blogg på internett, og har en god del lesere / følgere. Hun legger ut en del tekster, sanger, fortellinger, dikt og sånne ting - som egentlig har blitt skrevet av noen andre. Skal hun ikke informere på bloggen sin om at dette egentlig ikke er hennes egne tekster? Slik som ting ser ut på bloggen hennes nå, så later hun som dette er noe hun har skrevet / funnet på helt på egen hånd. Er man ikke pliktig å skrive hvor tekstene egentlig kommer fra, og hvem som egentlig har skrevet / produsert disse tingene? Hvor kan man eventuelt varsle fra om slike ting, hvis det egentlig ikke er lov å bruke andres tekster uten å spørre om lov først og få tillatelse til å bruke tingene?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Etter lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven) har skaperen av et åndsverk opphavsrett til verket. Med åndsverk forståes  litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, eksempelvis skrifter av alle slag.

Opphavsretten gir skaperen økonomiske og ideelle rettigheter når verket utnyttes. Skaperen av et åndsverk kalles opphavsmann. Opphavsmannen har etter lovens § 2 enerett til å framstille eksemplar av verket og til å gjøre det tilgjengelig for allmennheten, enten selv eller gjennom avtale med andre. Åndsverkloven beskytter dermed opphavsmannen mot at noen uten tillatelse offentliggjør eller framstiller eksemplar av åndsverket, enten det dreier seg om kommersiell produksjon eller f.eks. fotokopiering til intern bruk i en virksomhet.

Åndsverkloven tillater visse former for eksemplarframstilling uten tillatelse fra rettighetshaverne, og uten at det skal betales vederlag. Det er for eksempel tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk. Med "god skikk" menes bl.a. at man må oppgi navn på opphavsmann og angi hvilken publikasjon verket er hentet fra.

Det er de som eier rettighetene til disse tekstene som har en interesse i å eventuelt ta tak i saken rettslig. Men hvis du har lyst til å gjøre noe med dette så kan du eventuelt ta kontakt med hun som skriver bloggen og gjøre henne oppmerksom på at det å legge ut sangtekster, dikt osv. uten å kreditere forfatteren/opphavsmannen kan være straffbart etter reglene i åndsverkloven.

 

Hilsen Juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om #Ikkegreit
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om #ikkegreit