Hopp til hovedinnholdet

Ansvar for skade på bil

Jente 20 år
 

Spørsmål

Hei, for en liten stund tilbake så skulle jeg se på en bil av an kompis, den koster 10 000kr, når vi skulle se på den så sto bilen teit til inntil en snø haug og rett ved siden av en konteiner... typen min ville gjerne se under panseret og eieren av bilen sier da ja da må vi prøve å rygge bilen, jeg spurte han om han var sikker og han sa ja. da vi hadde prøvd en stund og ikke fått flyttet bilen så sier eieren at jeg skal svinge mot høyre (altså slik at bilen går fra konteineren) jeg gjør som han sier og det ender med at bilen sklir inn i konteineren. jeg ber selvfølgelig om unnskyldning og eieren sier det går bra, ca 10 min etter vi hadde reist så sender han meg melding om at jeg må betale for bulken hvis ikke anmelder han. må jeg betale? kan han anmelde?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

For at du skal bli erstatningsrettslig ansvarlig må tre vilkår være oppfylt. Det må foreligge et økonomisk tap og det må være en årsakssammenheng mellom det økonomisk tapet/skaden og handlingen. Til slutt må det foreligge et såkalt ansvarsgrunnlag, noe som vil si at du må ha handlet uaktsomt.

Slik du beskriver situasjonen foreligger det både et økonomisk tap (bulken i bilen) og en sammenheng mellom handlingen (kjøringen av bilen) og det økonomiske tapet/skaden.

Spørsmålet er derfor om du har handlet uaktsomt. Dette må avgjøres ut fra en konkret vurdering av situasjonen. Hvis du har handlet uaktsomt kan det være grunnlag for erstatning. Men det kan også tenkes at bileierens atferd i situasjonen kan føre til at ditt ansvar reduseres. Skadeserstatningsloven § 5-1 sier nemlig: "Dersom den direkte skadelidte eller erstatningssøkeren har medvirket til skaden ved egen skyld, kan erstatningen settes ned eller falle bort for så vidt det er rimelig når en tar hensyn til atferden, og dens betydning for at skaden skjedde, omfanget av skaden og forholdene ellers."

Jeg vil anbefale deg å ta en prat med bileieren for å se om dere kan få løst saken dere to imellom. En slik situasjon som du beskriver kan også løses gjennom forsikringsselskapet der bilen er forsikret. 

Dersom dere trenger hjelp, kan dere også ta kontakt med Konfliktrådet. Se artikkel nedenfor om dette.

 Hilsen juristen, ung.no
Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Bruk Konfliktrådet

Hender (colourbox.com)

Konfliktrådet hjelper vanlige mennesker i en konfliktsituasjon, helt gratis. Meglere fra konfliktrådet hjelper deg å finne en løsning på alle typer konflikter - uten at det kommer på det ordinære rullebladet.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om #Ikkegreit
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om #ikkegreit