Hopp til hovedinnholdet
Gutt spiller på PC (colourbox.com)
No nudes for ypou - #ikkegreit (ung.no)
No nudes for ypou - #ikkegreit (ung.no)

Kom borti en annen bil slik bilen bilen til vennen min fikk en bulk. Hvordan skal dette løsest?

 

Spørsmål
Hei, jeg lurer på noe. Jeg var sjåfør for en venn å kjørte hans bil. Men kom jeg borti en annen bil slik bilen "hans / vennen min" fikk en bulk. Det ble skade på omtrent 5 000 kr. Hvordan skal dette løsest? Hvordan skal det gjørest i følge loven, ska eigeren av bilen betale i og med at jeg var "leigd" inn som sjåfør for han? Eller skal jeg som kjørte betale?

Takker veldig mye for svar.
Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei!

Ditt ansvar vil avhenge av forskjellige faktorer. Det vil først og fremst avhenge av om din venn har kaskoforsikring. Kaskoforsikring er frivillig, og dekker skade på eget materiell når ingen annen part har skyld. Du, som voldte skaden på bilen, vil dermed være fri overfor skadelidte (din venn) så langt forsikringen dekker skaden. Systemet er da at den utbetaling skadelidte får fra selskapet, går til fradrag krone for krone i skadelidtes krav mot skadevolderen. For udekt tap, dvs. tap som overstiger forsikringsdekninga, og tap i form av egenandel, bonustap osv. kan skadelidte fremdeles kreve dekt av skadevolderen.

Er skaden på bilen imidlertid voldt ved forsett eller grov uaktsomhet av deg, som den ansvarlige skadevolder, kan din venn etter § 4-2, velge om han vil fremsette krav mot det selskapet han har kaskoforsikring i, eller mot deg, skadevolderen.

Videre kan erstatningskravet settes ned eller falle bort, dersom den direkte skadelidte, vennen din, har medvirket til skaden ved egen skyld, for så vidt det er rimelig når en tar hensyn til atferden og dens betydning for at skaden skjedde, omfanget av skaden og forholdene ellers. Som medvirkning regnes også når den direkte skadelidte har latt være i rimelig utstrekning å fjerne eller minske risikoen for skade eller etter evne å begrense skaden. Det er vanskelig å gi et eksempel på dette, men hvis for eksempel din venn forstyrret deg mens du kjørte, kan man for så vidt si at det er rimelig at hans erstatningskrav mot deg faller bort eller settes ned.

Har ikke din venn kaskoforsikring, vil han kunne fremsette et ertstatningskrav mot deg, og kreve sine økonomiske tap dekket av deg etter lovens § 4-1. Erstatningen skal utmåles i penger, og den skal dekke skadelidtes individuelle tap fullt ut. Utmålinga skal skje ut fra det siktemål at skadelidte økonomisk sett skal stilles som om skaden ikke var skjedd.

Lykke til!
Hilsen juristen, ung.no
Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Konfliktløsning
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om konfliktløsning


Quiz: Hva vet du om temaene på ung.no?

Kan du kjøre moped hvis du har tatt lappen på personbil?