Hopp til hovedinnholdet
Gutt spiller på PC (colourbox.com)
No nudes for ypou - #ikkegreit (ung.no)
No nudes for ypou - #ikkegreit (ung.no)

Jeg ramlet over et bord i fylla og ødela det - må jeg erstatte det?

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Hei, var litt uheldig sist fylla.. var så full at jeg ikke hadde balanse å ramla over ett bord å knust bordet å alle glassene på dt, å gulvet fikk alkoholskader å sofaen også, nå ska de ha meg til å erstatte alt, å jeg lurer på om ikke dt går ant å få dt dekt av en forsikring? At jeg betaler egenandelen, de holder på å finne en pris på dt å jeg er litt redd får at det ikke blir billig

Besvart 19.11.2017 13:22
 

Svar
Hei

Det kan tenkes at denne hendelsen dekkes av f.eks. innboforsikringen til de som hadde festen.

Skadeserstatningsloven § 4-2 viser til at i de tilfellene hvor en skade kan dekkes av forsikring kan man kun rette kravet mot den ansvarlige dersom du opptrådte ved forsett (med vilje) eller grov uaktsomhet da skaden skjedde. I så fall blir det en vurdering av handlingsmåten din og om du opptrådte så forsiktig/forsvarlig som du burde.


Etter skadeserstatningsloven § 4-3 kan forsikringsselskaper som utbetaler forsikring for skader, kreve regress (tilbakebetaling) fra skadevolder i de tilfeller hvor det kan kreves erstatning etter § 4-2. 

Det er videre sånn at dersom den skadelidende (han som hadde festen) har medvirket til skaden ved egen skyld, kan erstatningen settes ned eller falle bort etter § 5-1 for så vidt det er rimelig når en tar hensyn til atferden, og dens betydning for at skaden skjedde, omfanget av skaden og forholdene ellers. Det samme gjelder dersom skadelidende har latt være å minske risikoen for skade.

Som du skjønner er det ikke noe klart fasitsvar. Det vil bli en vurdering av hele situasjonen, hva som er rimelig.

Hvis dere ikke blir enige om noe har dere mulighet til å bruke Konfliktrådet. Jeg har lagt ved en artikkel hvor du kan lese mer om dette.

Lykke til.

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Bruk Konfliktrådet

Hender (colourbox.com)

Konfliktrådet hjelper vanlige mennesker i en konfliktsituasjon, helt gratis. Meglere fra konfliktrådet hjelper deg å finne en løsning på alle typer konflikter - uten at det kommer på det ordinære rullebladet.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Konfliktløsning
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om konfliktløsning