Hopp til hovedinnholdet
Gutt spiller på PC (colourbox.com)
No nudes for ypou - #ikkegreit (ung.no)
No nudes for ypou - #ikkegreit (ung.no)

Hvilke regler gjelder for dørvakter?

Jente 20 år
 

Spørsmål

Hei. Hvilke regler er det når en dørvakt (med godkjent kurs) skal kaste ut en overstadig beruset person fra et utested? Kan dørvakta føre denne personen ut alene til en plass der det ikke er noen andre mennesker? Er det ikke regler for at de ikke skal sette seg inn i en situasjon der det ikke er vitner til stede? Kan en dørvakt be om offentlig beklagelse etter en episode på jobb? F. eks en beklagelse på facebook? Har ikke dørvakter taushetsplikt på jobb, og kan derfor ikke utlevere hvem som evt. har blitt anmeldt?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei


Det er riktig som du sier at det er regler for hvordan en dørvakt skal opptre på jobb. I Norge må alle som skal jobbe som dørvakt gå på kurs og få en godkjenning av politiet. Fremgangsmåten for hvordan en dørvakt rent praktisk skal kaste ut en overstadig beruset person fra et utested er neppe nedfelt i lov eller forskrift så dette kan ikke jeg si noe om. Du kan lese om hva slags opplæring ordensvakter (dørvakt) må igjennom i denne forskriften.

 

Generelt kan jeg si at dørvakter ikke har større rett til å utøve makt enn det du og jeg har. Dette står i vaktvirksomhetsloven § 12. Vaktvirksomhetsloven § 12 viser blant annet til straffeloven § 48 som gjelder nødverge. Nødverge er kort fortalt retten til å forsvare seg selv når man blir angrepet, for å avverge angrepet. Det skal videre føres logg over alle tilfeller det det utøves fysisk makt, jf. forskriftens § 39.

 

Dørvakten kan nok be en person om å bli med bort til et sted der det ikke er andre mennesker, men det kan jo være litt uheldig hvis det senere kommer en anmeldelse og det ikke er noen vitner. 

 

En dørvakt har ingen myndighet til å kreve en offentlig unnskyldning. 

 

Dørvakter har taushetsplikt etter avtale med arbeidsgiveren sin. Denne omfatter nok også hvem som har blitt anmeldt.

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Konfliktløsning
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om konfliktløsning