Hopp til hovedinnholdet

Når kan politiet ransake person eller bolig? Kan man nekte?

Gutt 14 år
 

Spørsmål

hva er kriteriene som politiet må oppfylle for å få kunne ransake en leilighet eller ein person? Hvis poltiet sier at "de har skjellig grunn til mistanke om at ......" og så finne på ett eller annet humbug som ikke har rot i virkeligheten kan jeg nekte dem noe? Hvis politiet sier at de trur at jeg har gjort noe ulovelig, kan de ransake hjemmet mitt uten noen form for bevis eller noe for at jeg faktisk har gjort noe som er ulovelig?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Du lurer på hvilke krav som må være oppfylt for at politiet skal kunne ransake en person.

En som er politi kan ransake deg og kreve navn og annen info av deg. Politiet er gitt vide fullmakter for å opprettholde ro og orden i politiloven § 7, hvor det følger at de kan visitere personer for bl.a. å "stanse forstyrrelse av den offentlige ro og orden" og for å "ivareta enkeltpersoners sikkerhet".

Du har også plikt til å oppgi personalia (navn, alder og bosted) til politiet når de ber om det, uansett om du har gjort noe straffbart eller ikke. Dette kan du lese mer om i straffelovens § 333.

Du lurer også på når politiet kan ransake en leilighet. Reglene om ransaking finnes i straffeprosesslovens kapittel 15, i § 192 til og med § 202. Innledningen til § 192 lyder slik: "Når noen med skjellig grunn mistenkes for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff, kan det foretas ransaking av hans bolig, rom eller oppbevaringssted".

Med "skjellig grunn" forstås at det må foreligge sannsynlighetsovervekt for at en person er skyldig i en nærmere angitt forbrytelse. Det kreves altså mer enn 50% sannsynlighet for at man har rett gjerningsmann; at denne har utvist nødvendig skyld etter straffebudet; og at forholdet rammes av en straffebestemmelse.

I § 197 finner du hovedregelen om at ransaking uten vedkommendes skriftlige samtykke bare kan skje etter beslutning av retten. Men det er noen unntak fra dette, og det er der det er "fare ved opphold". Kort fortalt betyr det at i situasjoner der man er nødt til å foreta ransakingen med en gang, f.eks. fordi det er fare for at gjerningsmannen stikker av eller ødelegger bevis, kan man gjennomføre en ransaking uten å gi beskjed til huseier, og uten at retten først har besluttet det.

Du lurer også på om du kan nekte politiet å ransake deg eller leiligheten din. Jeg vil tro at politiet ved en ransakelse har plikt til å opplyse om bakgrunnen for ransakingen. Dersom du nekter å slippe de inn og ikke samarbeider med politiet, så vil det antagelig bare gjøre det verre for deg.

Hilsen Juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Andreas (17) ble stoppet av politiet

Bakhodet til en gutt (colourbox.com)

Du har plikt til å oppgi personalia (navn, alder og bosted) til politiet når de ber om det, uansett om du har gjort noe straffbart eller ikke.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Politi
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om politi