Hopp til hovedinnholdet

Ble fratatt førerkortet - hva skjer nå?

Gutt 20 år
 

Spørsmål

hei, jeg blei tatt i å kjørt i 65 i 5 10 meter fra 60, så hadde jeg alerede 4 prikker fra før av å fikk 4 til, så jeg ble fra tatt førerkorte, men har nå 6 uker etter på ennda ikke hørt no å lurer på hva jeg skal gjør og om jeg kan kreveførerkorte mit tilbake pga ikke noe tilbake meling å trenger sertifikate pga jobb å familie. hva mener du ?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Du kan ta kontakt med politiet der du bor og høre med dem om det er lenge til de får truffet en avgjørelse i saken din.

Ut fra det du skriver forstår jeg deg slik at du samtykket i at midlertidig tilbakekall av førerretten. I vegtrafikkloven § 33 nr. 3 står det at "Finner politiet at fører eller eier av motorvogn eller den som på eierens vegne har rådigheten over motorvognen med skjellig grunn er mistenkt for et straffbart forhold som kan medføre tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn, kan en polititjenestemann midlertidig tilbakekalle føreretten og ta førerkortet fra ham. Spørsmålet om å opprettholde midlertidig tilbakekall av føreretten og beslaget skal snarest mulig forelegges for en tjenestemann som hører til påtalemyndigheten. Beslutningen skal være skriftlig. Dersom den mistenkte ikke samtykker i det midlertidige tilbakekallet av føreretten og beslaget, må spørsmålet innen 3 uker oversendes tingretten til avgjørelse."

Slik jeg forstår deg samtykket du i midlertidig tilbakekall av førerkortet. Hvis det er tilfelle skal saken som du ser i bestemmelsen ovenfor snarest mulig forelegges for en tjenestemann som tilhører påtalemyndigheten. 

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Førerkort
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om førerkort