Hopp til hovedinnholdet

Hva er konsekvensen av å låne bilen til noen som ikke har lappen?

Gutt 19 år
 

Spørsmål

Jeg lånte bilen min til en som ikke har førerkort og han kræsjet bilen og ble tatt for det. Jeg har ikke lappen selv. Politiet kom på døra og jeg løyg de rett oppi fjeset om hvem jeg hadde lånt bilen til, og visste ikke at de hadde tatt han jeg hadde gitt nøklene til da jeg trodde de han hadde klart å gi bilen til han jeg egentlig skulle låne den til. Jeg har følgende spørsmål i forhold til dette: - hvordan blir jeg straffet? Får jeg sperrefrist for dette? - kan jeg sende forsikringsselvskapet etter han når jeg bevisst lånte bilen til en jeg visste ikke hadde lappen? - kan jeg bli straffet for å ha gitt feil info til politiet, eller kan jeg som tiltalt for å ha lånt ut bilen lov til å si hva jeg vil til politiet?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

I henhold til vegtrafikkloven § 17 plikter eier av motorvogn om å forvisse seg om at den han lar bruke motorvognen fyller vilkårene for å føre den. Brudd på denne bestemmelsen kan straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år, jf. vegtrafikkloven § 31. Du risikerer derfor straff for dette.

Reglene om sperrefrist for førerkort finner man i vegtrafikkloven § 24a. Denne bestemmelsens første ledd sier at den som har kjørt en motorvogn uten førerkort, ikke kan få førerkort før det er gått 6 måneder siden den ulovlige kjøringen. Å låne ut bilen til noen som ikke har førerkort, medfører imidlertid ikke at man får sperrefrist etter denne bestemmelsen. Merk imidlertid at det er et krav etter vegtrafikkloven § 24 fjerde ledd om at den som skal få førerkort "må være edruelig og det må ikke være noe å si på hans vandel ellers". Det er derfor en mulighet for at du kan bli nektet å få førerkort på grunn av denne hendelsen.

Det at du lånte bort bilen din til noen som ikke hadde førerkort, kan medføre at utbetalingen fra forsikringsselskapet blir avkortet, eller faller helt bort.

Som mistenkt for en straffbar handling, har man ikke plikt til å forklare seg, jf. straffeprosessloven § 232. Velger man å forklare seg, kan man i utgangspunktet ikke straffes for å ha forklart seg falskt. Du kan derfor ikke straffes for forklaringen du ga til politiet i denne saken.


juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Førerkort
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om førerkort