Hopp til hovedinnholdet

Kan jeg ta førerkort med ADHD og Epilepsi ?

Gutt 17 år
 

Spørsmål

Hei jeg har adhd og epilepsi og så lurte jeg på om jeg kunne ta bil lappen, doktoren har sagt at jeg kan øvelskjøre men han visste ikke om jeg kunne ta lappen, så jeg lurde på om jeg kunne ta lappen og øvelsekjøre?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Det er mulig å ta førerkort med disse sykdommene, men dette må legen din og  eventuelt fylkeslegen avgjøre. Helsekravene for førerkort finner du her :

 2.Krav til helse og førlighet - klassene A, A2, A1, B, B1, BE, AM, S og T

For førerkort i klassene A, A2, A1, B, B1, BE, AM, S og T gjelder følgende krav til førerens helse:

1. Synsstyrken må være minst 0,5 når begge øyne undersøkes samtidig. Dersom optisk korreksjon er nødvendig for å oppnå denne synsstyrken, plikter føreren å bruke slik korreksjon under kjøring. Ved plutselig tap eller betydelig reduksjon av syn på ett øye, må det gå minst 6 måneder fra synstapet inntrådte til førerkort kan utstedes eller motorvogn føres. Tilsvarende gjelder funksjonell enøydhet på grunn av manglende samsyn.
2. Synsfeltet må være minst 120 grader vidt i horisontalplanet og minst 50 grader til hver side. I vertikalplanet skal synsfeltet være intakt minst 20 grader opp og ned. Det må ikke være sentrale synsfeltutfall innenfor en radius på 20 grader.
3. Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser (herunder epilepsi og bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak) må ikke ha forekommet i løpet av de siste 12 måneder.
4. Det må ikke være alvorlig psykisk lidelse, vesentlig mental retardasjon eller personlighetsavvik som medfører nedsatt dømmekraft, impulskontroll eller adferdsforstyrrelser, som kan være farlige i trafikken.
5. Det må ikke være misbruk av alkohol eller andre rusmidler, og ikke bruk av beroligende eller bedøvende midler i doser som reduserer årvåkenhet eller kjøreevne.
6. Det må ikke være andre sykdomstilstander som gjør eller kan gjøre føreren uskikket til å føre motorvogn.
7. Førlighetskrav:
a) Førligheten må være tilstrekkelig for sikker manøvrering av motorvognen.
b) Når førlighetsreduksjon antas å være stasjonær, avgjør regionvegkontoret ved eventuell praktisk prøve om manøvreringsevnen er betryggende, eventuelt med ekstrautstyr på kjøretøyet.
8. For personer som har diabetes mellitus som behandles med insulin eller andre antidiabetika kan førerkort ikke gis lenger gyldighet enn fem år.
9. Førerkortinnehaveren må fra fylte 75 år gjennomføre en allmenn legeundersøkelse og få utstedt nytt førerkort jf. § 4-1. Ved hver senere fornyelse må ny helseattest leveres og nytt førerkort utstedes.

 

Hilsen Statens vegvesen i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Førerkort
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om førerkort