Hopp til hovedinnholdet

Belsag av førerkort i forbindelse med etterforskning av straffesak. Hva er mine rettigheter?

Gutt 18 år
 

Spørsmål

cirka 5 måneder siden tok politiet fra meg førerkortet men jeg samtykket ikke, 1 måned etterpå var jeg i rettsak angående videre beslagelse av førerkort, videre beslegalse ble da gitt på grunn av skjellig grunn til mistanke, men ikke utover 4 måneder, det har nå gått 4 måneder og politiet har ikke satt opp en ny rettsak, hvordan er rettighetene mine her? får jeg førerkortet tilbake? får jeg kompensasjon for at politiet tok fra meg førerkortet i 5 måneder uten rettsak når jeg bli dømt uskyldig/saken blir henlagt?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Har tingretten bestemt at et beslag av førerkort ikke skal gjelde utover en bestemt dato, skal førerkortet utleveres ved beslagstidens utløp. Dersom tingretten har fastsatt et beslag på fire måneder, skal du altså i utgangspunktet få førerkotet ditt tilbake etter disse fire månedene.

Dersom politiet har innhentet rettens samtykke til forlengelse av beslagstiden, vil du imidlertid ikke få førerkotet ditt tilbake. Jeg anbefaler deg derfor å ta kontakt med politiet å opplyse om at fastsatt beslagstid er utløpt og at du ønsker å få førerkortet ditt utlevert.

Ved utlevering av førerkortet skal du gjøres kjent med at retten i forbindelse med straffesaken, også fastsetter tapstidens lengde og eventuelt pålegg om ny førerprøve. Tapsperioden retten fastsetter kan være lenger enn det utholdte beslag. I slike tilfeller må førerkortet innleveres på ny og eventuell førerprøve avlegges før gjenerverv av førerett.

Ventes straffesaken avgjort ved forelegg, gis du ved utlevering av førerkortet orientering om at senere vedtagelse av forelegg også vil omfatte tap av førerett og eventuelt ny førerprøve, og at det derfor kan bli aktuelt med ny innlevering av førerkortet.

Dersom politiet kommer til at det ikke kan bevises at noe straffbart har skjedd, blir det ingen videre sak.

Hvis saken din blir henlagt - altså at det ikke kan bevises at noe straffbart har skjedd - vil du ikke kunne få erstatning for midlertidig beslag av førerkort. Hele poenget med midlertidig beslag er at politiet skal kunne ta fra deg føreretten inntil saken er tilstrekkelig etterforsket. Det er derfor bare et krav om "skjellig grunn til mistanke", og ikke et krav om at man har gjort seg skyldig i det straffbare. I ditt tilfelle har tingretten allerede kommet til at det forelå tilstrekkelig grunn til å mistenke at du hadde gjort noe straffbart. Det at politiet etter etterforskning kommer til at du ikke har begått noe straffbart - eller at dette ikke kan bevises gir deg ikke rett på erstatning.

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Førerkort
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om førerkort