Hopp til hovedinnholdet

Er det noko lover om hvor lenge saksbehandlingstid de kan væra til saken kjem opp i rettssak?

Gutt 20 år
 

Spørsmål
Hei.e lure på om de er noko lover om hvor lenge saksbehandlingstid de kan væra til saken kjem opp i rettssak?

saken omhandlær at e hadde utforkjøring i 60-sone med 0.3 i promille,men er ikkje helt sikker på hvor mye fart e hadde.Det er cirka 6 måneder siden e har hørt noko om saken å de var ved et brev om beslutning om opprettholdelse av midlertidig tilbakekall av førerett og beslag av førerkort
Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Hvor lang tid det tar fra man blir tatt for et straffbart forhold til saken blir avgjort ved dom eller vedtatt forelegg, vil være avhengig av både politiets og domstolens saksbehandling. Slik jeg oppfatter saken din, så er den fortsatt under etterforskning hos politiet. Det følger da av straffeprosessloven at spørsmålet om tiltale ”skal avgjøres så snart saken er tilstrekkelig forberedt til det” (§249). Det er mange forhold som kan føre til at politiets etterforskning tar tid. Du bør ta kontakt med politiet og spørre etter status i saken din og når du kan forvente en avgjørelse. Det kan oppleves som belastende å måtte vente så lenge på en avgjørelse. Tiden fra førerkortet ditt ble beslaglagt og førerretten inndratt til saken avsluttes vil imidlertid gå til fradrag i den inndragningstiden som fastsettes, og dette kan jo være en trøst mens du venter. Generelt vil retten ved straffeutmålingen også legge vekt på den tid som har gått fra det straffbare forhold til domsavsigelse, lang tid vil da være et moment som taler for redusert straff.


Hilsen juristen, ung.no
Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Førerkort
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om førerkort


Quiz: Hva vet du om lov og rett?

Hva er høyesterett?