Hopp til hovedinnholdet

besittelse av 8 gram hasj, får jeg utsettelse på førerkortet da?

Gutt 18 år
 

Spørsmål

Hei. Fikk et forenkla forelegg på kr 10 000 for besittelse av 8 gram hasj. Får jeg utsettelse på førerkort da ? Hilsen gutt 18 år.

Besvart 08.09.2019 20:36
 

Svar
Hei

Dette vil være en konkret vurdering som gjøres av politiet, og vi kan ikke gi deg et sikker svar. Se likevel vår veiledning om hvordan regelverket er omkring dette: 

Det følger av vegtrafikkloven § 24 fjerde ledd at "Den som skal få førerkort må være edruelig, og det må ikke være noe å si på hans vandel ellers." 

Det følger av førerkortforskriften § 5-1 at "For personer som søker om førerkort første gang sender Statens vegvesen forespørsel til politiet for å kontrollere at vandelen er godkjent. Vandelen må være godkjent før bestilling av avsluttende prøve."

Det følger av førerkortforskriftens vedlegg 1 § 35 at "Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko." 

I veiledningen til dette helsekravet, hos Helsedirektoratet, står det: "For at rusbruken skal være omfattet av bestemmelsen, må bruken være helseskadelig og gi økt trafikksikkerhetsrisiko. Dette betyr en ruspreget bruk som påvirker helsen i den grad at det går ut over evnen til sikker bilkjøring både når vedkommende er påvirket av middelet og når vedkommende ikke er påvirket. Det er ikke noen klar grense for når en rusbruk er av en slik art at det får konsekvenser for førerkortet. Her vil komparentopplysninger, rusmiddelanamnese, jobbsituasjon, skadehistorikk, kliniske undersøkelse og biomarkører måtte tas med i vurderingen." 

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

- Bruker hasj

Hasj (colourbox.com)

Hva er straffen for å bli tatt i å røyke hasj? Har kjøpt og vil røyke bare en sneip cannabis, hva skjer, hvis det er første gangen? Får man bot, eller gjelder dette kun for besittelse? Er det en eller annen ekstra dom for å røyke det?

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Førerkort
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om førerkort