Hopp til hovedinnholdet

Hvor lenge må man sitte på fengsel hvis man blir dømt for å ha brukt narkotika/hasj?

Gutt 14 år
 

Spørsmål

Hvor lenge må man sitte på fengsel hvis man blir dømt for å ha brukt narkotika/hasj?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Ulovlig bruk av narkotiske stoffer reguleres av legemiddelloven § 24. Brudd på legemiddelloven straffes ifølge § 31 med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler.

Hvis det kun er snakk om bruk er det regelen i legemiddelloven som kommer til anvendelse. Hvor lang straffen blir, og om man blir idømt en bot eller fengselsstraff, avhenger av om man tidligere er straffet eller ikke, hvor store mengder narkotika det er snakk om, type stoff og personens alder kan også ha noe å si. 

For ordens skyld nevner jeg også at det å oppbevare narkotika er straffbart etter straffeloven § 162. Strafferammen etter § 162 er bøter eller fengsel inntil 2 år, men fengsel inntil 10 år hvis det er ansett som grov narkotikaforbrytelse. I tilfeller der det er snakk om et meget betydelig kvantum, er straffen fengsel fra 3 til 15 år. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 21 år idømmes. 

Som du ser risikerer man for de mest alvorlige tilfellene av narkotikaforbrytelser å få veldig strenge fengselsstraffer.

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

- Bruker hasj

Hasj (colourbox.com)

Hva er straffen for å bli tatt i å røyke hasj? Har kjøpt og vil røyke bare en sneip cannabis, hva skjer, hvis det er første gangen? Får man bot, eller gjelder dette kun for besittelse? Er det en eller annen ekstra dom for å røyke det?

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Rusmidler
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om rusmidler