Hopp til hovedinnholdet

Kan butikken ved skolen nekte å selge til elever utenfor skoletiden?

Gutt 13 år
 

Spørsmål

Fordi noen elever har kjøpt mye godteri har skolen og butikken bestemt at ingen elever får handle på Rimi ved skolen vår. Jeg skjønner at vi ikke skal handle i skoletiden, men vi får ikke handle på vei hjem heller eller når SFO på skolen er åpen uten at vi har signert handlelapp fra foreldrene våre. Jeg handler ofte middag og matvarer på vei hjem fra skolen eller før foreldrene mine kommer hjem og hvis pappa ringer meg og ber meg om å handle noe, får jeg ikke handle fordi jeg ikke har lapp. Sist ville butikken nekte meg å kjøpe tannkrem fordi jeg ikke hadde lapp. Har de virkelig lov til å si at vi ikke får lov å handle der fordi noen har kjøpt for mye godteri?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Skolen kan ikke være med å bestemme om du kan handle på vei hjem fra skolen. Det er det du og foreldrene din som bestemmer. Hvis faren din ber deg handle, kan ikke skolen bestemme at du ikke kan det. Skolen skal passe på at du har det bra på skoleveien, men de kan ikke bestemme alt du skal og ikke skal gjøre.

Noen ganger kan en butikk mene at de har en god begrunnelse for å stenge for barn og ungdom på noen tider av dagen. Dette kan være fordi de har hatt mye stjeling i for eksempel storefri. Noen ganger samarbeider de med skolen om slike regler. At elever kjøper for mye godteri, synes ikke vi er en god begrunnelse for å nekte dem å komme inn i butikken.

I arbeidslivet er det ikke lov å diskriminere noen på grunn av alder. På andre områder i samfunnet, for eksempel i butikker, er det ikke noen lov som sier noe om dette. Flere, blant annet Barneombudet, mener at det bør bli forbudt i loven å diskriminere på grunn av alder. Dette ville bety at en som eier en butikk ikke kunne nekte deg å komme inn fordi du var ungdom.

I Barnekonvensjonen, artikkel 2 står det om diskriminering. Denne artikkelen sier ikke noe om alder. Men Barneombudet mener at man kan tolke artikkel 2 slik at det også gjelder alder. FNs barnekomite mener det samme.

Lenke til artikkel 2 i barnekonvensjonen på YouTube

Du kan ta denne saken opp med elevrådet og spørre foreldrene dine om de kan ta saken opp med Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). Dere kan forsøke å argumentere overfor butikkeieren med at barnekonvensjonen gir dere rett til å ikke bli diskriminert på grunn av alder.

Dere kan si at dere opplever dere diskriminert når dere ikke får handle på vei hjem fra skolen, og at han må ha en god og saklig grunn for å forskjellsbehandle dere som gruppe ut i fra alder.

Hilsen oss i Barneombudet. Les mer på barneombudet.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett