Hopp til hovedinnholdet

Hei! Jeg merket først igår at jeg fortsatt mottar lønn fra min gamle arbeidsgiver. Jeg har oversett det de siste månedene fordi jeg tenkte det nok var etterbetaling av uoppgjorte timer, ferie etc. Nå er jeg redd for at arbeidsgiver plutselig skal kreve det jeg har fått for mye tilbake. Dette blir fort større summer, så i det tilfellet lurer jeg på hvordan reglene er rundt dette. har de krav på tilbakebetaling? har jeg noen krav i så tilfelle?

 

Spørsmål
Hei! Jeg merket først igår at jeg fortsatt mottar lønn fra min gamle arbeidsgiver. Jeg har oversett det de siste månedene fordi jeg tenkte det nok var etterbetaling av uoppgjorte timer, ferie etc. Nå er jeg redd for at arbeidsgiver plutselig skal kreve det jeg har fått for mye tilbake. Dette blir fort større summer, så i det tilfellet lurer jeg på hvordan reglene er rundt dette. har de krav på tilbakebetaling? har jeg noen krav i så tilfelle?
Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei!

Om din arbeidsgiver kan kreve tilbakebetaling av lønn når utbetaling har skjedd på grunn av en feil er ikke lovregulert, men det finnes en god del rettspraksis på dette.

Utgangspunktet er at hver sak må vurderes konkret og under hensyn til rimelighet. Dersom du og din arbeidsgiver ikke kommer til enighet om hva som er rimelig, er det bare rettssystemet som kan avgjøre om du må betale tilbake pengene eller ikke.

Hvis en slik sak ender i retten vil man vurdere to hensyn opp mot hverandre når de skal avgjøre om tilbakebetaling bør skje eller ikke.

Det ene hensynet bygger på tanken om at gjort er gjort, og at en ikke bør rippe opp i forholdet, selv om det viser seg å har skjedd en feil. Oppgjørshensynet taler altså for at man får beholde pengene.

Det andre hensynet bygger på at feil bør korrigeres, og at man bør gi ifra seg det man feilaktig har mottatt.

Hvis arbeidsgiver krever at du betaler pengene tilbake, vil vi anbefale at du tar kontakt med advokat eller andre rettshjelpere. Se bl.a. disse sidene:
www.advokatenhjelperdeg.no
www.jussbuss.no

Med hilsen
Svartjenesten i Arbeidstilsynet i
samarbeid med Ung.no

Vær oppmerksom på at vårt svar i denne e-post kun er veiledende kortinformasjon.

Har du flere spørsmål om arbeid kan du også ringe Arbeidstilsynet på tlf: 815 48 222
Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett


Quiz: Hva vet du om stipend og støtte?

Hva er et legat?