Hopp til hovedinnholdet

Lett sykkelen min ble ødelagt av hull i veien, kan jeg få erstatning?

Gutt 16 år
 

Spørsmål

hei :) for en liten stund siden så kjørte jeg lett sykkel og det endte opp med at jeg kjørte i et hull i veie. felgen min ble ødlagdt på grunn av de hulle, så jeg lurte på om kommuna har ansvar for å dekke skadene på sykkelen..?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Utgangspunktet er at veien stilles til trafikantenes disposisjon slik det til enhver tid foreligger, og det er ingen garanti for veier til enhver tid er uten feil eller mangler. Det er kun i noen få særskilte tilfeller at veimyndighetene blir erstatningsansvarlig for skader som måtte oppstå.

I skadeerstatningsloven § 2–1 står det at arbeidstaker kan bli erstatningspliktig hvis egne ansatte har utvist uaktsomhet i tjenesten.

I denne sammenheng betyr det at Statens vegvesen, eller andre aktører som har bygget eller har ansvar for vedlikehold av vei, kan holdes ansvarlige om noen av deres ansatte har gjort en for dårlig jobb.

Dette innebærer at hullet i veien som forårsaket skaden må være noe uten om et vanlig slitasjemessig hull i veien.  For å kunne ilegges et ansvar, må veimyndighetene eller noen i deres tjeneste ha opptrådt uaktsomt. Her må det gjøres en samlet vurdering hvor alle forhold tas i betraktning. Et eksempel vil være dersom veien er under utbedring og veimyndighetene har glemt å sette opp varselskilt i områder hvor de har gravd hull.

Har du fått en skade som du mener vegmyndighetene burde ha et ansvar for, kan du sende inn et skriftlig krav. Klagen bør inneholde beskrivelse av skaden, hvor hendelsen fant sted, samt årsaken til at den skjedde. Det er viktig å kunne bevise hva som var årsaken til skaden, og vi anbefaler derfor at det tas bilder på skadestedet. I tillegg er det viktig å notere navn og telefonnummer til vitner.

Det er kommunen som har ansvar for kommunale veier, gater, fortau, gang- og sykkelveier. Statens vegvesen har ansvar for riksveiene (E6, E18, Ring 1-3 m.m.)

I denne artiklen kan du lese om slike hendelser og finne lenke til skjema for å søke om erstatning.

 

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett