Hopp til hovedinnholdet

Burde jeg ikke få informasjon om diagnoser som psykologen har gitt meg?

Jente 17 år
 

Spørsmål

Hei. Jeg leste nettopp min egen pasientjournal på nett (logget inn på helsenorge med bank-ID, og fant den der) Der fant jeg noen vedlegg fra ein psykolog jeg var i kontakt med på BUPA. (hun sendte meg videre til DPS, i og med at jeg snart blir 18) Der sto det mye han ikke hadde gitt meg informasjon om, blant annet sto det i epikrisen at diagnosen var en personlighetsforstyrrelse, dette har jeg aldri fått noe informasjon om? I tidligere vedlegg står det også om den samme personlighetsforstyrrelsen, samt at jeg trengte psykoterapi i flere år framover? Burde ikkje jeg fått informasjon om dette? Hadde aldri i mine villeste fantasier sett for meg at jeg hadde en personlighetsforstyrrelse, og føler meg svært feildiagnosert. Jeg forstår ikke hvorfor psykologen ikke har sagt noe om dette til meg? Det var kun ren tilfeldighet som gjorde at jeg fant ut dette...

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei, 

Takk for at du skriver til ung.no.


Jeg forstår, ut fra det du forteller at du ikke forstår hvorfor psykologen din ikke har fortalt deg om hvilken diagnose han tenker at du har.

I utgangspunktet tenker jeg at det ikke skal stå opplysninger i journalen som pasienten/brukeren ikke vet om. 

Det er viktig at pasienten/brukeren også vet hva man tenker i forhold behandling.

Derfor burde psykologen ha snakket med deg om de tankene han har hatt i forhold til en eventuell diagnose, og behandling.

I Lov om Pasient - og brukerrettigheter, kapittel 3, står det om rett til medvirkning og informasjon.

Det høres ikke ut som at du har vært involvert, eller blitt informert på en god måte, ut fra det du forteller.

Av § 3-2 fremgår det at "Pasienten skal ha informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen".

Unntak kan være for å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade for pasienten selv. 

Jeg tenker at du nå har en del spørsmål i forhold til det du har funnet ut. Kanskje du kan snakke med foreldrene dine om dette?

Du kan også ta kontakt med psykologen og be om en samtale i forhold til innholdet i journalen.

Hvis du har behov for hjelp så ka du kontakte helsesøster på skolen der du går, eller helsestasjonen for ungdom.

Lykke til!

Vennlig hilsen helsesøster

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett