Hopp til hovedinnholdet
Jente lener seg mot en vegg (colourbox,com)
Det mener jeg (ung.no)
Det mener jeg (ung.no)

Kan jeg jakte småvilt med andres våpen uten tillatelse?

Gutt 16 år
 

Spørsmål

Dersom man er 16 år og har avlagt jegerprøve, har man lov til å jakte småvilt med andres våpen uten formell utlånstillatelse dersom man jakter sammen med vedkommende? Eller trenger man også da særskilt tillatelse?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Det fremgår av loven at dersom du skal jakte alene før du har fylt 18 år krever våpenloven at du har tillatelse fra politimesteren til å inneha våpen. Dette gjelder både ved kjøp og lån av våpen. Etter fylte 16 år kan du søke politimesteren om dispensasjon til å kjøpe våpen, dersom du har jegerprøven eller fått våpenopplæring i en jeger- og fiskerforening.

Om utlån av gevær fremgår det at:
Skal du låne bort eller annen måte overlate geværet ditt til en annen, skal mottakeren ha en datert og underskrevet bevitnelse om dette. Bevitnelsen skal inneholde:

a) långiverens og låntakerens navn og adresse,

b) långiverens våpenkort (nummer og utstedende myndighet),

c) art, kaliber, fabrikkmerke og nummer på de våpen (våpendeler) som er lånt ut,

d) hva våpnene (våpendelene) skal brukes til,

e) for hvilket tidsrom våpnene (våpendelene) er lånt ut.

Denne bevitnelsen gjelder som våpenkort i et tidsrom av inntil 4 uker fra utstedelsen.

Den som får våpnet overlatt må fylle vilkårene for å selv å inneha skytevåpen.

Geværet kan likevel overlates til personer under 18 år til kortvarig bruk under tilsyn, under forutsetning av at barnets/ ungdommens foresatte samtykker til dette. Dette vil typisk være opplæringsjakt fra 14 år (for småvilt), 16 år (for storvilt) eller trening på skytebane.

Slik jeg forstår reglene kan du, dersom dine foresatte samtykker til dette, låne våpen under tilsyn så fremt du er sammen med eieren av våpenet. Du kan ta kontakt med ditt lokale politikontor får å få et helt klart svar på dette spørsmålet.

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Alt du bør vite om jegerprøven

Skog om høsten (colourbox.com)

Hvor gammel må man være for å ta jegerprøven? Hvor mye koster det? Og hvordan melder jeg meg på? Få svar på alle dine spørsmål om jegerprøven her.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett