Hopp til hovedinnholdet

Har bodd tre år i Norge og har søkt fritak fra nynorsk. Har jeg krav på fritak fra nynorsk?

Jente 15 år
 

Spørsmål

Hei! Jeg er en jente på 15år. Jeg ble født i Polen(Hele familien min er polsk og vi snakker polsk hjemme) og flyttet til Norge for 3år siden. Jeg har søkt om fritak fra nynorsk på ungdomsskolen min. Jeg fikk beskjed om at jeg fikk fritak men idag kom norsklæreren og sa at jeg ikke fikk fritak likevel. Jeg hadde tatt prøvene med alle andre og droppet å øve til de. Så jeg får mest sannsynlig en dårlig karakter... Har jeg krav på fritak i nynorsk? - M

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Takk for din henvendelse!

Skjønner at dette kan være frustrerende.

Det bestemmelsene i forskrift til Opplæringslova § 3-22 som sier noe om reglene for fritak.

§ 3-22.Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål

Elevar som har hatt rett til særskild språkopplæring på 8., 9. eller 10. årstrinn i grunnskolen eller på Vg1, Vg2 eller Vg3 i vidaregåande opplæring, kan få fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål. Det same gjeld elevar som på 8., 9. eller 10. årstrinn i grunnskolen eller på Vg1, Vg2 eller Vg3 har mottatt opplæring på internasjonale skolar og utanlandske skolar etter læreplanen i grunnleggjande norsk for språklege minoritetar eller annan jamgod plan.

Når ein elev i grunnskolen og vidaregåande opplæring får opplæring etter individuell opplæringsplan, avgjer foreldra eller eleven om eleven skal ha vurdering med karakter i skriftleg sidemål. Valretten gjeld berre dersom enkeltvedtaket om spesialundervisning omfattar skriftleg sidemål.

Elevar i heile grunnopplæringa, tidlegare elevar og privatistar i vidaregåande opplæring har også rett til fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål dersom dei:

a) på grunn av sjukdom, skade eller dysfunksjon som er diagnostisert av ein sakkunnig, har problem med å greie begge målformene
b) ikkje har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole
c) fylte vilkåra for fritak frå opplæring eller vurdering i skriftleg sidemål i grunnskolen, men på grunn av dokumentert saksbehandlingsfeil likevel ikkje fekk fritak.

Berre den skolen eller fylkeskommunen som kan skrive ut vitnemål for den det gjeld, jf. § 3-42, kan gjere enkeltvedtak om fritak frå vurdering i skriftleg sidemål etter denne paragrafen.

Elevar som er fritekne frå vurdering med karakter etter denne paragrafen, skal ha halvårsvurdering og anna undervegsvurdering utan karakter.

Skoleeigaren skal stryke standpunktkarakter eller eksamenskarakter i skriftleg sidemål dersom en elev eller privatist som har fått innvilga fritak frå vurdering med karakter etter denne føresegna, likevel har fått vurdering i skriftleg sidemål.

Det er vanskelig å si ut ifra det du skriver hvorfor du fikk beskjed om at du ikke fikk fritak.

I ditt tilfelle vil det være lurt å snakke med læreren din og evt. rådgiveren på skolen. De vil kunne gi deg svar på hvorfor du ikke fikk fritak. Du har også en mulighet til å klage på vedtaket.

Håper du finner en løsning, lykke til!

Hilsen
Elev -og lærlingombudet i Oppland, i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Reglene for fritak fra fag og vurdering

bokstaver (colourbox.com)

Lurer du på om du kan slippe sidemål, eller har du plager som gjør det vanskelig å delta i gymtimene? Her finner du reglene for fritak på videregående.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett