Hopp til hovedinnholdet

Jeg ønsker å si opp leieavtalen i kollektivet mitt

Jente 20 år
 

Spørsmål

Hei! Jeg flyttet inn i kollektiv i midten av august, men ønsker å flytte ut. Kontrakten sier at man kun kan si opp i mai med to måneders oppsigelsestid. Jeg hadde ikke mulighet til å dra på visning, men utleieren informerte meg om at det bodde 7 andre i huset, men det viste seg at vi er 12 til sammen. Kan dette bli sett på som "feil" i avtalen eller noe, sånn at jeg kanskje kan klare å si opp nå, uten at jeg må betale leie for rommet frem til noen andre tar over?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Ved leie av bolig er det husleieloven som gjelder. At det bor til sammen 12 personer i kollektivet, og ikke "bare" åtte, er absolutt noe utleier skulle ha gitt deg opplysning om før avtalen ble inngått. 

Det første du må gjøre er å lese nøye gjennom leieavtalen og dobbeltsjekke at det ikke står noe der om at det er 12 personer som skal bo i kollektivet. Hvis det ikke står noe om dette i avtalen  tenker jeg at du bør sende en e-post til utleier og anføre at du fikk en uriktig opplysning om antall beboere i kollektivet (se husleieloven § 2-3) og at det er grunnlag for å heve avtalen. Som du ser i § 2-3 er det et vilkår at mangelen kan antas å ha virket inn på avtalen, men det er vanskelig å se hvordan uriktig opplysning om antall beboere ikke ville ha virket inn på avtalen så dette vilkåret er etter min vurdering oppfylt.

Det er vel ikke sannsynlig at utleier vil klare å rette mangelen ved å få fire beboere til å flytte, og derfor tenker jeg at den eneste muligheten er å kreve heving av avtalen, det vil enkelt forklart si at avtalen kanselleres. I e-posten bør du derfor også vise til husleieloven § 2-12 og argumentere for at den uriktige opplysningen om antall beboere utgjør vesentlig mislighold av avtalen og at det derfor er grunnlag for heving. 

Grunnen til at du bør sende en e-post er at du da har dette skriftlig, hvis du senere må dokumentere at du har sendt reklamasjon og hevingskrav til utleier. 

Du skriver at du flyttet inn i august. Har du reklamert til utleier på den uriktige opplysningen tidligere, eller er det først nå du har tenkt på å ta dette opp med utleier? Grunnen til at jeg stiller spørsmålet er at det finnes en reklamasjonsfrist i husleieloven § 2-8 som sier at leietakeren "taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom det ikke er gitt melding til utleieren om at mangelen påberopes, innen rimelig tid etter at leieren burde oppdaget den." Hvis du har bodd i boligen i to måneder, og visst at det var 12 og ikke åtte beboere fra august, begynner du å få veldig dårlig tid på å reklamere og utleier kan fort hevde at du har reklamert for sent. Du må derfor sende skriftlig reklamasjon til utleier med en gang.

Hvis utleier ikke aksepterer ditt hevingskrav kan du kontakte Husleietvistutvalget for å prøve å få løst tvisten der.  

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Vil du bo i kollektiv?

Bo i kollektiv (colourbox.com)

Å bo i kollektiv er fint for deg som ikke vil bo alene, som vil spare penger og ha det sosialt. Men tenk gjennom dette før du velger hvem du skal bo med.

Les mer

Dette må du vite om leiekontrakten når du skal leie

Nøkler i døra (colourbox.com)

Kan du skrive leiekontrakt når du er under 18 år? Kan utleier øke husleien når som helst? Her får du svar på noen av de vanligste spørsmålene om å leie bolig.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett