Hopp til hovedinnholdet

Vedtak fra NAV - hva har jeg rett på?

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Hei. Jeg leste deres innlegg om barneloven, og ang. paragraf 68, der det står at foreldrene har forsørgerplikt til du er 18, og evnt. skole som skulle være rimelig. Jeg går ikke skole for øyeblikket heller som trengs å dekkes. Jeg bor nå hjemme, er 20 år snart 21, og har foreldre som ikke kan forsørge meg, så jeg er nødt til å betale husleie der. Jeg har fått svar fra NAV om min søknad om bo opphold og utgifter, og der har de da tatt min far til grunn for hva jeg har rett på, og mener han er forsørgerpliktig (slik jeg skjønte det). Lurte på hva jeg har rett til og hva som er eventuelt rett i denne saken. (og eventuelt andre paragrafer som knyttes til dette) På forhånd, takk :)

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei og takk for at du skriver til oss

Vi på ung.no kan ikke uttale oss konkret om vedtak du har fått fra NAV, fordi vi ikke kjenner til alle forholdene i den bestemte saken. Du har klagerett på vedtaket, og bør sende inn en klage hvis det er noe du er uenig i.

Vi kan likevel si noe om reglene om forsørgerplikt. Som du selv er inne på, gjelder forsørgerplikten som hovedregel fram til man er 18 år, jf. barneloven § 68. Etter at man har fylt 18 år, har man likevel krav på pengetilskudd fra foreldrene i forbindelse med "vanlig" skolegang, som er forstått som videregående skole. Utover dette er ikke foreldre forsørgerpliktige for unge over 18 år, med mindre annet er avtalt. Unge over 18 år som ikke kan forsørge seg selv, kan ha krav på uførepensjon eller dagpenger ved arbeidsløshet.

Vi anbefaler deg å kontakte saksbehandleren i NAV (personen som har fattet vedtaket) og spørre om årsaken til avslaget er at de mener faren din er forsørgerpliktig, eller om det er en annen grunn. Hvis de har lagt til grunn at faren din er forsørgerpliktig, bør du be om at de oppgir aktuelle lovbestemmelser.

Lykke til!

Hilsen NAV i samarbeid med ung.no, og juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Hvor kan jeg søke økonomisk støtte?

Penger og verktøy. (www.colourbox.com)

Her får du svar på hvilken støtte du har krav på om du flytter hjemmefra, er ferdig med videregående, er student eller gravid.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett