Hopp til hovedinnholdet

Jeg vil anmelde noen, men er redd for selv å bli straffet. 

Gutt 19 år
 

Spørsmål

Hei. Jeg vet at alt innenfor cannabis i Norge er ulovlig. Bruk, salg, produksjon osv. Men jeg lurer på en ting jeg ikke kunne finne svar på her. Her om dagen skulle kjøpe hasj for 4000kr og pot for 5000kr i Oslo fra to karer (Det er ingen jeg får kjøpet fra i min by som er langt unna Oslo, og derfor kjøper jeg så mye om gangen, alt for personlig bruk) Jeg forstår at dette er veldig skummelt siden det er ulovlig, og hva enn som skjer kan jeg egt ikke fortelle mine foreldre eller politiet uten om å komme i trøbbel. Men jeg hadde veldig uflaks og ble ranet av de to guttene. De banket meg, og stjal 11000kr fra meg. Jeg har fått personlig informasjon fra begge som ranet meg via en bekjent som ga meg nr deres, og vil nå egentlig ta dette med politiet. Men jeg er utrolig redd for at jeg kommer til å få store problemer fra politiets side, siden dette er strengt forbudt for begge parter. Men samtidig har jeg utrolig lyst til at de to karene som raner og banker folk rundt Oslo skal bli stoppet.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Jeg skjønner at du opplever dette som et dilemma. Det er jo en sjanse for at du selv vil bli straffet dersom du anmelder disse karene til politiet, men det er ikke helt sikkert.

Jeg vil forklare nærmere om hvilke regler som gjelder, slik at det kanskje blir litt enklere for deg å bestemme deg for hva du vil gjøre.

Straffen for erverv (kjøp) av narkotika er bot eller fengsel inntil 2 år, jf. straffeloven § 231

Hovedregelen i norsk rett er at alle straffbare handlinger skal påtales, altså at politiet bringer straffesaken inn for retten til pådømmelse. Når det gjelder straffbare handlinger som har en strafferamme på inntil 2 år, som i ditt tilfelle, kan påtalemyndigheten (politiet) unnlate påtale "hvis ikke allmenne hensyn tilsier påtale" (straffeprosessloven § 62 a annet ledd). Ved vurderingen av om allmenne hensyn foreligger, legges det blant annet vekt på overtredelsens grovhet og hensynet til den alminnelige lovlydighet (allmennpreventive hensyn).  Dette er det opp til politiet å vurdere, ut fra de konkrete omstendighetene i hver enkelt sak. Hvis politiet unnlater påtale, betyr det at man slipper at straffesaken blir brakt inn for retten, og man slipper straff. 

Hvis politiet velger å reise påtale, er det flere forhold som anses som formildende omstendigheter, og som dermed taler for at man bør idømmes en lavere straff innenfor strafferammen. Disse er ramset opp i straffeloven § 78. I bestemmelsens bokstav f står det at det skal tas i betraktning at "lovbryteren har avgitt en uforbeholden tilståelse, eller i vesentlig grad bidratt til oppklaring av andre lovbrudd"

Jeg kan dessverre ikke gi deg noe svar på om politiet vil velge å straffeforfølge deg, og i så fall hva slags straff du vil få. 

Lykke til med valget du tar!

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lov og rett
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lov og rett